• หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางบัญชี/การเงิน เท่านั้น

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านระบบงานบัญชีการเงินอย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบ

4 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • โบนัส
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 6 years exp. in internal control or internal audit
 • Analytical and problem-solving skills and conflict
 • Excellent command of English

4 hours ago

 

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

4 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Prepare all accounting entry from “Express”
 • Reconcile some G/L e.g. bank accounts
 • Any tasks as per assignment

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานที่รับผิดชอบ 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Experience in Tax and Accounting
 • Strong knowledge of SAP Finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in Accounting Field
 • Experience in Audit Firm is a big plus
 • Excellent command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Budget Control
 • European Home Appliances Company
 • Close to BTS

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year of experience in accounting
 • Good Excel program skill, Fair English skill

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ญ อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาการเงิน/การบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักด้านงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • Degree holder with 3 - 5 years experience
 • Sound understanding of accounting
 • SAP & Hyperion experience

4 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge in TFRS & IFRS required
 • Fast track career progression
 • Multinational Company in manufacturing industry

4 hours ago

 

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี ขึ้นไปสาขาวิชาบัญชี หรือ การเงิน
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบระบบงานบัญชี
 • วางแผนกและจัดทำงบประมาณประจำปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age : 22-30,Male or Female
 • Bachelor degree in Accounting and Finance
 • Good in english

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Financial, Accounting
 • At least 2-3 years’ experience in Finance or Accou

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years’ in finance, accounting, bookkeepping
 • Ability to analyze data, accounting and payment
 • Strong writing and oral communication skills.

4 hours ago

 

Applied
 • Finance & Account
 • Medical Insurance
 • Annual Leave starting 7 Days

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 2-5 years working experience in Accounting
 • Quick learner , Positive thinking and has service

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years accounting receivable experience
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Ensuring accuracy of all charges and credits

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality
 • Bachelor's or Master's degree in Accounting.
 • CPA is preferable

4 hours ago

 

Applied
 • Customer order management and invoicing, Customer
 • Bachelor degree in Accounting or related field
 • Inventory softweare & SAP or other softweare

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Opportunity to grow within the company
 • Chilindo

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • 2 years of experience in accounting
 • Knowledge of Tax and Finance is an advantage

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years exp in Accounting with 2 years as Asst Mgr
 • Good Knowledge of Consignment, Thai Tax Law
 • Direct background in Retail business/FMCG

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age not over 30 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 1 years of professional experience

4 hours ago

 

Applied
 • Thai national, age not over 30 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting/ Finance
 • At least 2 years experience working in treasury

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in cost accounting 2 years up
 • Monthly and year end closing
 • Factory expenses Monthly Report and analysis

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting, Economics
 • male/female, 10-15 years experience in Finance
 • 35-39 years

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years in hotel accounting
 • Basic verbal & written English skill
 • Proficient in the use of Microsoft Office

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare monthly main balance sheet accounts
 • Prepare supporting information of FS
 • Have background to do full function (AP, AR, GL)

4 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male/Female, age 35 - 45 years old
 • Good command of English
 • At least 8 years’ experience in accounting

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experience in a big 4 audit firm is a plus
 • Understand tax knowledge of Thai GAAP

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Accounting
 • 0-3 years’ working experience in auditing
 • Experience of reporting packages

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age between 30 – 45years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience with Oracle software is preferable.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age not over 33 years old
 • At least 5 years’ experience in Accounting
 • Have an experience in SAP is a must

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมเอกสารและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Must have CPA License
 • Male only
 • Overseeing the Account Department

4 hours ago

 

Applied
 • Fast growing Audit Team
 • Excellent career development opportunities
 • Ambitious and talented Audit Managers needed

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Designs audit approaches
 • Monitor and improve the working procedures
 • Manages engagement problems and client issues

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2-3 years experience in the accounting field
 • Competent in both written and spoken English

4 hours ago

 

Applied
 • Proven experience in auditing
 • Confident communication and presentation skills
 • Good command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Research, test and implement technology solutions
 • Hold a professional accounting qualification
 • Strong knowledge of using with Xero

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.