• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Ability to undertake accounting functions
 • manage office administration task
 • Good command of spoken and written English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทสาขาบัญชี
 • ประสานงานและรวบรวมงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
 • วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accountant, age not over 32
 • 5 years working experience
 • 30-80k

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • External, Internal Audit
 • Set a standard of audit work
 • Review and correct the audit working papers

9 hours ago

 

Applied
 • Age not over 25 years old, Female is preferred
 • 2 years exp in accounting functions; AR, AP
 • Excellent command of English is preferred

9 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง Growth
 • เป็น Set up Companyต้องการบุคคลากรที่ละเอียดรอบคอบ
 • ผลประกอบการโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานบัญชีการเงินทั้งระบบ
 • บริหารงานด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษดี

9 hours ago

 

Applied
 • ความรู้ด้านภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีกับบริษัทมหาชน
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร มาตรฐานบัญชี TFRS
 • ประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงิน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 5 years experiences
 • Proactive thinking with "can-do" attitude

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชี / เพศหญิง อายุ 30-40 ปี / มี CPD
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / ประสบการณ์บัญชี 8 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการดี / โบนัส / BTS ศาลาแดง

15 hours ago

 

Applied
 • degree or above graduate in Finance, Accounting
 • Knowledge of PC and Microsoft applications
 • Excellent written and spoken English

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความมั่นคง ก้าวหน้า
 • สวัสดิการดี
 • เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร

15 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการด้านงานงบประมาณและการวิเคราะห์
 • ประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP R/3 Module RM
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ได้ดีมาก

15 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี หรือ ปวส.
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

15 hours ago

 

Applied
 • ธุรการบัญชี
 • เงินเดือน สวัสดิการ
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์ตรง 3 ปี พิจารณาพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน + เงินเกษียณ
 • จบปวส. - ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณา
 • เป็นพิเศษ)

15 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี โรงแรมวุฒิอื่นมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

15 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting Management
 • Taxation Management
 • Asset Controlling

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • TFRS for PAEs, SET/SEC
 • management level
 • Accounting, Audit, Finance

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • outsourcing Portal
 • International Accounting Supervisor
 • Reviewing tax returns

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Taxation Advisory
 • Undertake tax compliance
 • tax seminars

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male/Female, age 25-40 years old
 • 3 years of exp. in Accountant & Admin
 • BTS Promphong

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5 years’ experience in Internal or External Audit
 • Proficiency in using Microsoft Office

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age between 30 - 35 years old, Female is preferred
 • 5+ years exp in Accounting & General Admin
 • Hold CPD license will be preferred

15 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปิดยอดประจำวัน ปิดงบประจำเดือน ยื่นภงด ภพ30 สปส
 • บิล AR AP เดือนละประมาณ 200 รายการ
 • เงินเดือน 15,000-25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

15 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

15 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5+ yrs in cost accounting, Manufacturing Business
 • Strong skill in variety of cost calculation
 • Good Command of English/ ERP program experience

15 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชี และ ภาษี
 • เงินเดือนตามความสามารถ ต่ิอรองได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

15 hours ago

 

Applied
 • Finance & Account
 • Medical Insurance
 • Annual Leave starting 7 Days

18 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years' experience as Financial Controller
 • CPA or some audit experience is preferred
 • Good command of English

19 hours ago

 

Applied
 • oversee and manage operations of accounting dept.
 • financial planning /forecast/ analysis/ reports
 • mature, active, high energetic & good in English

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • More 15 years of experience Accounting & Finance
 • Good communication in English Language skill

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Oversea/International Accounting
 • Very Good English communication skills
 • Knowledge in SET regulation is a big plus

21 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

21 hours ago

 

Applied
 • รายได้ดี สามารถต่อรองเงินเดือนได้
 • มีค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน ค่าเดินทางรายเดือน
 • การันตีโบนัส และโบนัสตามผลงาน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent organizational, planning skill
 • Manage and monitor the financial and accounting
 • Assist with financial audits

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 7 years of experience in Auditing/Account
 • Effective Communication

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • จัดทำและตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน

21 hours ago

 

Applied
 • บัญชีด้านรายรับทั้งหมด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • มีประสบการณ์ในด้านการบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with the bank
 • Bachelor degree in Accounting
 • Monitor day-to-day the cash position

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Position: Accounting Manager Location: Be able to relocate (Thailand) Our client is the international company. It manufactures and sells products in…

22 hours ago

 

Applied