• ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
  • มีประสบการณ์ในการขาย IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • Experience working with web & Mobile
  • Project management skills
  • Exceptional local language and English skills

07-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?