• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอม
  • มีประสบการณ์ ในการออกแบบวิเคราะห์ระบบงาน
  • ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน

22-Jan-20

Salary negotiable

Applied
  • IT Computer Science or Computer Engineer
  • Experiences in Programmer, Software, Hardware
  • Able to communicate in English

21-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?