• เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
  • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Relationships in the investment community
  • Develop & maintain company investor relation
  • Commission SEC & SET Thailand

2 hours ago

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน Leasing อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?