• ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Leasing อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Business in English skills
 • Strong in Finance and good attitude
 • Effective interpersonal

19-Nov-19

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Relationships in the investment community
 • Develop & maintain company investor relation
 • Commission SEC & SET Thailand

15-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?