• ปวส.-ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์/การบัญชี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  • ขับรถยกได้

08-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?