• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปด้านงานคลังสินค้า
  • มีประสบการณ์ในระดับระดับหัวหน้างาน
  • มีความสามารถในการบริหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?