• ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
  • ประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า
  • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอาหารแปรรูป

22-Oct-20

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in Business Administration
  • 3 years working background in storekeeping
  • Working in Songkhla Province

21-Oct-20

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Business Administration
  • 3 years working background in logistics/purchasing
  • Good command of English (TOEIC score of 500 up)

21-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?