• ทุกเพศ อายุ 20-40 ปีบริบูรณ์
  • สุขภาพแข็งแรง สามารถจัดเรียงสินค้าได้
  • ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

19-Sep-17

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

19-Sep-17

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.