• ทำหน้าสั่งซื้อสินค้า/ บริการ ในนามของครู/ พนักงาน
  • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
  • ดูแลและจัดการ petty cash

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • ทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Office ได้
  • ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ

07-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?