• รู้ระบบคลังสินค้า Supply Chain
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

9 hours ago

 

Applied
  • ขับรถรับส่งผู้บริหาร ดูแลรักษารถประจำตำแหน่ง
  • อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
  • ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่

16-Oct-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.