• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการจัดการงานคลังสินค้า 1-2 ปี
  • มีทักษะในการเป็นหัวน้างาน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความคล่องตัวในการทำงาน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.