• ทำการตรวจนับสต๊อกสินค้า อะไหล่
 • ปวส.-ป.ตรี.
 • ควบคุมดูแล ลงรายงานเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

17-Aug-17

 

Applied
 • มี ปสก.การทำงานในคลังห้องเย็น
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 10 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีใจรักการบริการ สุภาพ ใจเย็น ทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีความซื้อสัตย์/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ยก เคลื่อนย้าย จัดส่งสินค้า

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี อดทนกับแรงกดดันเรื่องงาน

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง วางแผนการส่งมอบสินค้า
 • บริหารการจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้พื่นที่คลัง
 • บริหารการจัดเก็บสินค้าให้มีความถูกต้อง (ปริมาณ)

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 ปี
 • มีความขยัน อดทน ต้องการความก้าวหน้า

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.