• ออกแบบภาพทำ Promotion ลงเวบไซต์ และสื่อออนไลน์
  • ดูแลและรับงานจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล
  • ดูแลUpdate เว็ปไซด์บริษัท

20-Sep-17

 

Applied
  • ออกแบบภาพทำ Promotion ลงเวบไซต์ และสื่อออนไลน์
  • ดูแลและรับงานจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล
  • ดูแลUpdate เว็ปไซด์บริษัท

19-Sep-17

 

Applied
  • ปริญาตรี
  • เพศ หญิง
  • ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.