• มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
  • ชาย อายุ 20-32
  • วุฒิ ปวช. ปวส.

4 hours ago

 

Applied
  • รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสื่อสำหรับการตลาด
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน Online Marketing 1 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEO

24-Sep-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
  • ชาย อายุ 20-32
  • วุฒิ ปวช. ปวส.

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.