• ปวส.- ปริญญาตรี โยธา อินทิเรีย
  • ประสบการณ์สายงานตรงเฟอร์นิเจอร์ Built in
  • ควบคุมคุณภาพงาน คำนวณวัสดุ

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.