• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถออกแบบงานและเขียนแบบงานภายในได้

18-Mar-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถออกแบบงานและเขียนแบบงานภายในได้

18-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?