• มีใบประกอบวิชาชีพ
  • จบปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง โยธา ไฟฟ้า งานตกแต่ง
  • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบ ประเมินราคาค่างานได้

22-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาออกแบบสถาปัตย์/Interior Design
  • ใช้โปรแกรม Autocad,3D MAX ได้
  • ใช้โปรแกรมSketch up, Photoshop ได้

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.