• มีประสบการณ์ด้านประกันภัยและงานขาย
  • หาช่องทางในการหาฐานลูกค้าใหม่
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

23-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?