• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

38 mins ago

 

Applied
 • Manage and review monthly valuation
 • Provide project cashflow and related information
 • Prepare regulatory reserve and solvency reports

39 mins ago

 

Applied
 • Head of Contact Center, Customer Service
 • Excellent communication in English and complaint
 • Strongly experience in customer service handle

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Sales,Insurance in industry
 • Insurance Specialist
 • Bancassurance

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Insurance Transformation Project
 • T PMO and Portfolio Management
 • Job in Bangkok, Thailand

19 hours ago

 

Applied
 • Insurance Transformation Project
 • Business Analyst – IFRS
 • Job in Bangkok, Thailand

19 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience of Insurance Operations
 • Master degree in Mathematics, Statistics, Com Sci.
 • English communication proficiency

20 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience in insurance
 • Fluent in English communication
 • Knowledge of property, liability, and marine

20 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop new lead generation & e-commerce sales
 • Manage day to day operation, also the budget
 • Find new partner to maximize revenue & profit

20 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • AVP-Product Actuarial
 • Insurance
 • Job in Bangkok, Thailand

24-May-20

 

Applied
 • Chief Operating Officer
 • Insurance
 • Job in Bangkok, Thailand

23-May-20

 

Applied
 • Chief Risk Officer
 • Head of Risk Management
 • Insurance Risk

23-May-20

 

Applied
 • At least 4 years’ experience in life insurance
 • Good in Prophet
 • Good in English

22-May-20

 

Applied
 • Manager of Insurance Broker Business
 • Insurance
 • Job in Bangkok, Thailand

22-May-20

 

Applied
 • เส้นทางการเติบโตในอาชีพอย่างชัดเจน
 • มีหลักสูตรฝึกอบรมช่วยเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นที่ปร
 • มีแผนรับรองรายได้ และโบนัสพิเศษในช่วงระยะเวลาฝึก

22-May-20

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

22-May-20

 

Applied
 • Data Scientist, Predictive Models
 • Statistical model
 • Job in Bangkok, Thailand

22-May-20

 

Applied
 • Wealth Management function
 • Strong interpersonal communication skills
 • analytical skill, proactive, and self-motivated

21-May-20

 

Applied
 • Independent Financial Advisor
 • IFA agent recruitment
 • Job in Bangkok, Thailand

21-May-20

 

Applied
 • Evaluate, price and modify plan design
 • Analyse results looking for trends and patterns
 • Work with sales to improve their knowledge

21-May-20

THB90k - 120k /month

Applied
 • 7+ years working experiences
 • Salary up to 150k
 • Good Welfare & Benefits

20-May-20

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Financial Advisory (Wealth Management)
 • Expanding high net worth client management
 • Insurance, Mutual funds and alternative instrument

20-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • Provide fast & efficient claim process to customer
 • Evaluate and investigate case properly
 • Communicate with many perties (OIC, broker, agent)

19-May-20

 

Applied
 • Experienced with Performance-Based Marketing
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

18-May-20

Salary negotiable

Applied
 • General insurance, claim management, improvement
 • Business Analyst, process improvement, logical
 • project management, transformation, agile

13-May-20

 

Applied