• เงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือนพร้อมรายได้เสริม
 • มีเวลาส่วนตัว ไม่ต้องประจำออฟฟิศ
 • มีเลขากลุ่มคอยช่วยเหลือเอกสารให้ทำงานได้ง่ายขึ้้น

17-Jan-20

Base salary + high commission

Applied
 • 5 years in Account or Marketing Executive
 • General insurance products; motor, PA, travel
 • Sales administration, sales support, BTS line

17-Jan-20

 

Applied
 • Internal Audit
 • Insurance
 • Manager

16-Jan-20

 

Applied
 • legal
 • compliance
 • insurance

16-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ด้านประกันภัย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถรับภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • พิจารณารับประกันภัยรถยนต์

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Oversee insurance claims for property, or casualty
 • Analyze all claim to ensure optimal quality
 • Manage process process timely and fairly

14-Jan-20

 

Applied
 • Broker Support, Underwriting,
 • Business Development, Sales
 • Insurance, Marketing

09-Jan-20

 

Applied