• มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีน้ำใจ ใจรักงานบริการ อดทน ใจเย็น
 • ขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีน้ำใจ ใจรักงานบริการ อดทน ใจเย็น
 • ขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing and Underwriting
 • Sales & Marketing
 • Non-life Insurance

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years experience within General Insurance
 • Strong Business Development skill
 • Thai National with good English

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good command in English both writing and speaking
 • A minimum of 5 years in marketing
 • Experience from Fire Insurance, Marine insurance

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied