• สามารถใช้งาน MySQL
  • มีความรู้เกี่ยวกับ HTML PHP JS CSS
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
  • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเนื้อหา
  • สามารถวางแผนการทำ SEO ให้เหมาะสม
  • ติดตามผลและเฝ้าดูประสิทธิภาพ

19-Feb-20

 

Applied
  • Provide business and application expertise
  • Support SAP implementation, designing new processe
  • Providing user support and training

14-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?