• ปสก.1-3 ปี ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net, VB.Net, SQL
 • มีความเข้าใจเรื่อง Image Processing, Halcon SDK
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปสก. 3 ปีขึนไปด้านพัฒนาระบบ EMVcard, Smart Card
 • ภาษา C++, Java Applet
 • พิจราณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในธุรกิจผลิตบัตร

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Computer Engineering, IT
 • 2 years plus of exp in RPA solutions
 • Good command in English

21 hours ago

 

Applied
 • SAP Project Manager, Risk Management, IT Project
 • 7 years experiences on SAP implementation
 • Attractive benefits and working environment

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • C# , Android Java , Swift IOS
 • mobile Application , Node JS , Application
 • Flutter , React Native ,Xamarin

28-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
 • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
 • Toeic score 500+

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • 2 years’ experience in Basic Microsoft PowerShell
 • Good command in English will be advantage

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • 3 years working experience in designing
 • Average command in English

26-May-20

 

Applied
 • ปสก. 3 ปี ขึ้นไปในสายงานออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
 • ปสก. System flow, System Architecture Diagram
 • ปสก. Integration Diagram และ Agile Process

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Angular V8, C# .Net, React
 • API Web Service e.g. Restful, SOAP
 • MS SQL server, Oracle, Mongo DB

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • IT
 • IT Support
 • Customer Services

25-May-20

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ UX และ UI
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานเกี่ยวกับ Node JS
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

24-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่ง SA
 • ประสบการณ์การบริหารโครงการ และบริหารผู้ใต้บังคับชา
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น สามารถเลือกเวลาการทำงานได้

23-May-20

 

Applied
 • Degree in Computer Science, IT, or related
 • 2 yrs. exp. in JQuery, Java, MVC, Oracle, MS SQL
 • Work day: Mon-Fri and Saturday once a month

23-May-20

Salary negotiable

Applied