• ประสานงานเพื่อจัดทำ Web & App
 • มีประสบการณ์ตรง 1 ปี หรือมากกว่า
 • จบ IT หรือ Computer Science

07-Aug-20

 

Applied
 • Frontend developer
 • Reactjs Developer
 • Nodejs, HTML, CSS

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • IP core
 • Telecom
 • Switch Routers, Firewalls, IP services

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Python Developer
 • Enterprise-level projects
 • International Environment

07-Aug-20

 

Applied
 • Operations Development
 • Process Engineer
 • Transformation

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 3 years experience in BI tools
 • Good background in SQL
 • Strong communication skill

07-Aug-20

 

Applied
 • SAP HR
 • Support the project
 • Full Life Cycle Project

07-Aug-20

THB25k - 55k /month

Applied
 • Experience in CRM or POS business is a plus
 • Degree in Computer engineering, IT
 • Lead to deliver innovative product features

07-Aug-20

 

Applied
 • Base Salary: Up to 70K / Chatuchak
 • Node.js, React.js or React Native
 • Web Development, SQL, SQL Database, NoSQL

07-Aug-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • ETL Developer
 • ที่ทำงานอยู่แนวรถไฟฟ้า
 • เงินเดือนต่อรองได้

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Workday
 • SuccessFactors
 • HRIS

07-Aug-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • PMO
 • Project Manager
 • core banking

07-Aug-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of both spoken and written English
 • Free lunch, Five days working
 • Near airport rail link ramkhamhaeng station

07-Aug-20

 

Applied
 • ทำงานอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้า
 • เงินเดือนดี มีโบนัสประจำปี
 • มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 15+ years’ experience in SAP Technology Solutions
 • Cloud, SAP HANA, FI/CO
 • Possess Business-Technology Leadership

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

07-Aug-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

07-Aug-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • 3-6 yeas in mobile programming languages
 • Understand Storyboard iOS,Android
 • Kotlin for Android, Swift, Objective-C, Kotlin

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

07-Aug-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

07-Aug-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Minimum 2 year experience in Networking
 • Knowledge in Network Infrastructure
 • Networking Equipment and Configuration

07-Aug-20

 

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

07-Aug-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5+ years of exp. in SAP database admin/management
 • Strong in Linux OS / Unix
 • Good command in English

07-Aug-20

 

Applied
 • 5 years’ experience in Back End PHP Development
 • Experience in Linux Command
 • International Environment

07-Aug-20

 

Applied
 • Implements full cycle SAP projects
 • Communicate and translate SAP FI/CO/PP/PM/QM//SD
 • Good knowledge of SAP technical architecture

07-Aug-20

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Implementing full cycle SAP BI projects/ roll-outs
 • SAP areas: BW/BO
 • Developing BI solutions

07-Aug-20

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Analyst requirement to provide solution to client
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft Visual Studio .NET

07-Aug-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • e-commerce, project management, project manager
 • product owner, project management operation, PM
 • PMO, SDLC, online, project

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • iOS Developer (Mobile & Web)
 • Key Skills: Swift / Objective-C
 • Good English Communication

07-Aug-20

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Fresh graduates will be considered
 • Knowledgeable in Automate testing
 • Web-app testing experience

07-Aug-20

 

Applied
 • ENGLISH PROFICIENT SKILLS IS REQUIRE
 • IT Support Service Industry
 • High responsibility

07-Aug-20

 

Applied
 • Unit test
 • Test cases / test scenarios
 • Manual testing

07-Aug-20

 

Applied
 • Spring Boot
 • Spring Framework
 • software development life cycle

07-Aug-20

 

Applied
 • System Analyst, IT System Analyst
 • IT Solution, IT Consult, IT Audit, IT Security
 • Good English communication

07-Aug-20

 

Applied
 • ABAP, C#, K2, IT
 • .NET MVC, .NET, Web API, JavaScript
 • saraburi

07-Aug-20

 

Applied
 • IT Digtial Strategy;IT consulting;Project Manager
 • IT Development;IT Governance;IT Operating Model
 • IT Management;PMP

07-Aug-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • SAP FI, CO, SD, PP, QM, MM Implementation
 • JDE and AS400
 • Good English Skills Required, Management Skills

07-Aug-20

 

Applied
 • IT Digtial Strategy;IT consulting;Project Manager
 • IT Development;IT Governance;IT Operating Model
 • IT Management;PMP

07-Aug-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Friendly working culture
 • Working under international environment
 • Locating between MRT and BTS

07-Aug-20

 

Applied
 • Knowledgeable abt cyber defense, governance, I&AM
 • Experience as a Cyber/ IT security consultant
 • Security Strategy and Transformation

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • At Least 1 Yrs' Experience in RPA Developer
 • Good Command in SQL
 • Fair English skill

07-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Can Communicate in english
 • Skills in Cyber risk management
 • Skills in Software & Hardware

07-Aug-20

 

Applied
 • web developer
 • backend
 • developer

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • SAP B1 Implementation
 • Property Industry
 • 2+ Years as Project Manager

07-Aug-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • Experience working in Java Development
 • Knowledge in API Implementation and microservices
 • Enterprise project

07-Aug-20

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Project management
 • 4 years experience
 • Customer success

07-Aug-20

 

Applied
 • Age: up to 35
 • 2 years experiences in iOS
 • Able to communicate in English

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 3 years' experience in AWS System Administration
 • 3 years' experience with Linux Operating system
 • Good at automation & scripting Shell / Ansible

07-Aug-20

 

Applied
 • Age: up to 40 years old
 • 4+ years experience as Senior Web Developer
 • Knowledge in DevOps, Architecture, Infra, Agile

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied