• ปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ
  • สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ
  • ใช้ Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้คล่อง

9 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • เจ้าหน้าที่ IT Support (ปฏิบัติงานนครปฐม)
  • มีประสบการณ์และชำนาญในงานด้าน IT , Network
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศน์

21-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี
  • ป. สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

13-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.