• ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานต่างๆ

2 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานไ

2 hours ago

 

Applied
 • ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ต (AIS) FTTH- FTTB
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กฯ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาเพื่อปิดงานได้

2 hours ago

 

Applied
 • มีความสามารถด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • สั่งซื้อสินค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
 • ติดต่อผู้ขายแต่ละราย เกี่ยวกับราคา คุณภาพและสินค้า

2 hours ago

 

Applied
 • ขายและแนะนำสินค้า กลุ่มกระเป๋าแฟชั่นสตรี
 • ปวช., ปวส. ทุกสาขา
 • ดูแลความเรียบร้อยของสาขา

2 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อ ประสานงานระหว่างบุคคลทั้งในและนอกองค์กร
 • ติดต่อเรื่องการนำเข้าและส่งออก
 • จัดการเรื่องงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (刚大学比亚, 没有工作经验受欢迎)
 • เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติจีน อายุ 21-35 ปี
 • ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้ดี (能用泰文联系)

2 hours ago

 

Applied
 • รับงานจากลูกค้า และวางแผนการขนส่งตามกำหนด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขนส่งจะได้รับการพิจารณา
 • ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Word,

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล
 • ซ่อมระบบช่วงล่างอย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักอยู่ในจ.ระยอง
 • ไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่ประเภท 4

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. สาขาใดก็ได้
 • มีใจรักงานบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 23-60 ปี
 • ต้องมีใบขับขี่ ท.4
 • ดูแลรับผิดชอบสินค้า ตั้งแต่การขนย้าย

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีใบขับขี่ประเภท 3 (ป้ายเหลือง)
 • ขับรถแทงค์ขนส่งสารเคมีไปยังสถานที่ตามวันเวลา

2 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้ออะไหล่
 • จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง
 • วุฒิม.3 ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • ซ่อม บำรุง ดูแล รถบรรทุก

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องมีใบขับขี่ประเภท 4
 • มีความรักต่อหน้าที่การทำงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้ E-mail, Internet ได้
 • ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการเงิน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิปวช. / ปวส. สาขาการบัญชี การเงิน
 • สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Word

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดสินค้า ตรวจนับเช็คสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ร่างกายแข็งแรง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 hours ago

 

Applied
 • จำเป็นต้องสื่อสารภาษาญี่ปุ่นงานบัญชี ฯ ได้
 • ปริญญาตรีบัญชีเท่านั้น และมี CPD LICENSES
 • ประสบการณ์ปิดงบบัญชีบริษัทญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Internal Audit
 • Strong analytical skill

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 1-2 years experience in multitasking tasks
 • Able to handle complex situations

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or Related field
 • 10 yrs’ work experience in Accounting
 • Accounting, SAP, FMCG

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบภาพทำ Promotion ลงเวบไซต์ และสื่อออนไลน์
 • ดูแลและรับงานจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล
 • ดูแลUpdate เว็ปไซด์บริษัท

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 31 ปี
 • การศึกษา ตั้งแต่ ปวส-ปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญา

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience as a Buyer for Related Products
 • 3 years of Experience Working in Retail Business
 • Good English Communication and Analytical Skills

2 hours ago

 

Applied
 • Fabric sourcing, Textile, Garment
 • Fabric sourcing, Textile, Garment
 • Fabric sourcing, Textile, Garment

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องหรือประสบสายตรง 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินลูกหนี้อย่างน้อย 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age not over 40 years old
 • Min. 7 years experience in Sales
 • Good in English & Japanese

2 hours ago

 

Applied
 • Experience as a Buyer/ Sales for Baby Products
 • 3 years of Experience Working in Retail Business
 • Good English Communication and Presentation Skills

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำรายละเอียดประกอบงบ และปิดงบได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ชอบงานด้านเอกสาร

2 hours ago

 

Applied
 • ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 hours ago

 

Applied
 • experiences in Category Development
 • Experience in Consumer Panel data analysis
 • Strong leadership, analytical,

2 hours ago

 

Applied
 • Design and build applications for iPhone
 • Must: good knowledge in JAVA, Android SDK
 • Work on bug fixing and improving application

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyst
 • Reviewing the sales target
 • Generate monthly report

2 hours ago

 

Applied
 • Supply Chain
 • Planning
 • Operations

2 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • propose risk management alternatives
 • Monitor changes in global market
 • Monitor risk framework and action plan to control

2 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Economics or Engineering
 • Other fields of science would also be considered
 • Energetic, innovative, and focused.

2 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital marketing
 • Online e-commerce
 • Online Advertising is a mandatory

2 hours ago

 

Applied
 • ทุกเพศ อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any field
 • Possess strong leadership, a successful
 • Good computer skills e.g. Excel, PowerPoint, Word

2 hours ago

Salary negotiable

Applied