• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี การจัดการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง

14 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in IT sales management
 • Continuously recruit & train up new Sales
 • Plan to achieve group sales target

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • หากเคยทำงานด้านอุตสาหกรรมของเล่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน

19-Sep-18

 

Applied
 • Experience in sourcing IT equipment a big plus
 • At least 2 years in purchasing
 • Great Negotiation Skill

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse Manager
 • Toys Industries
 • Management

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน
 • สรุปรายงานการสั่งซื้อ การประเมินผลสินค้าและผู้ผลิต
 • ประสานงานและจัดซื้อต่างประเทศ

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Business
 • Ability to critique and advise E-Commerce team
 • Can do Attitude

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical, Fresh graduated
 • Product development
 • 5wk, provident fund, fix bonus,group insurance

12-Sep-18

 

Applied
 • Ensure production continuity
 • Analyze production capacity
 • Develop production plan

06-Sep-18

 

Applied