• ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • 1 ปี ในฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • สร้างแคมเปญ โปรโมชั่น ทางด้าน online และ offline
 • เขียนคอนเท้นเพื่อลงสื่อออนไลน์
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำสรุปยอดขาย และข้อมูลค่าใช้จ่าย
 • สรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment)
 • Training หรือฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • BA of Higher in Logistic or related filed
 • 7 years of experiences, Able to comminicate in Eng
 • 5wk, Provident fund, 13th bonus,G-Insurance,

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • at least 5 years direct experience in Planner
 • Good command of English
 • 5 wk,Provident fund,Fix Bonus&Related performance

14-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถใช้งาน สื่อ Social Media

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineering or related field
 • 10 years experience 2 yrs in Managment
 • Challenge benefits

11-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อง 1-2 ปี ในสายงาน
 • ใช้โปรแกรม AUTO CAD และ SKETCH UP ได้ดี

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Famous Japanese company
 • Specialize in Plastic injection
 • Stable company

04-Aug-20

 

Applied