• เงินเดือน 25,000-35,000.-
 • การศึกษา ปวส.-ป.ตรี ++
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • Good service mindset
 • Good communication and coordinating skill

13 hours ago

 

Applied
 • Responsible for a portfolio of accounts
 • Collection of Open Invoices in area of coverage
 • Ensure all invoices are paid according to terms

22 hours ago

 

Applied
 • Fluent English
 • Strong leadership and influencing skills
 • Excellent sales skill

23-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Screen and optimize profit of new go-ahead booking
 • Operating tours in line with our standard
 • Good command of Vietnamese and English language

23-Jun-18

 

Applied
 • Cross-check the sales value and costs of tours
 • Make manual adjustments, categorize the values
 • Attention to detail and accuracy are required

23-Jun-18

 

Applied
 • ประสานงานบริษัท ทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ ทั้งนอก-ในประเทศ
 • สามารถนำรถบริษัทไปวิ่งร่วมกับกรุ๊ปทัวร์อื่นๆได้
 • ประสานงานเรื่องที่พัก สถานที่ ท่องเที่ยว

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience in call center
 • Experience in quality control, assurance required
 • Excellent command of spoken and written English

22-Jun-18

 

Applied
 • Male or Female, age not over 40 years old
 • 5 years’ experience in Accounting management
 • Have experience in Microsoft NAVISION

22-Jun-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Global tech company
 • Online Travel industry
 • Competitive remuneration

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience of travel in Thailand
 • Min 2 years experience in tourism
 • Good command of both written and spoken English

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิงสัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่าน พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

22-Jun-18

 

Applied
 • Operation Manager
 • RELEVANT EXPERIENCE in operation departments
 • Excellent remuneration

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Reservation Manager - Spanish Market
 • Any Nationality
 • Very Good Spanish Knowledge

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Tour Consultant - French Department
 • Good French Knowledge
 • Thai National Only

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location (Central World)

22-Jun-18

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Experience with incoming tour operator
 • Experience in quotation work and tailor-making

22-Jun-18

 

Applied
 • Online Travel Agency (OTA)
 • International Work Environment
 • Office in Great Location

22-Jun-18

 

Applied
 • Good English communication and Management skills
 • Having Labor Law and Regulation knowledge
 • Visa and work permit experience

22-Jun-18

 

Applied
 • ปิดบัญชีประจำเดือน,ไตรมาส,ประจำปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร ด้านบัญชีการเงิน

22-Jun-18

 

Applied
 • สือสารและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ
 • สามารถพูดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกับคนต่างชาติ

22-Jun-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่สาธารณะ ท.2 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจาราณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถตู้ทัวร์ตามเส้นทางประจำ กรุงเทพ-พัทยา

22-Jun-18

 

Applied
 • ขับรถตู้ทัวร์ตามเส้นทางประจำ กรุงเทพ-พัทยา
 • มีใบขับขี่สาธารณะ ท.2 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจาราณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
 • พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

22-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย ภาษาอาหรับ
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับงาน
 • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

22-Jun-18

 

Applied
 • มีประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • บริหารจัดฐานข้อมูลการซ่อมบำรุงรถยนต์

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • บริหารจัดฐานข้อมูลการซ่อมบำรุงรถยนต์

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • ปิดบัญชีประจำเดือน,ไตรมาส,ประจำปี

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สือสารและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย ภาษาอาหรับ
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HR
 • Minimum 3 years of working experience
 • Good command of both spoken & written English

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's / Master’s Degree in Marketing
 • 5 years’ experience in "Travel Tech" industry
 • Adapts well to and is energized by change

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Tourism or related field
 • 3 - 5 years’ experience in the tourism industry
 • English capability must be really strong

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Reservation in travel industry
 • at least 3 years experience
 • Good command in English

22-Jun-18

 

Applied
 • Flexible to work night shift
 • Fluent in English
 • Positive attitude and Service mind

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • No experience is required but one year experience
 • Work night shift is required
 • High level of logic thinking

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • experience in Air Ticket Reservation Industry
 • Amadeus Basic Reservation System
 • Growth Opportunity

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 0 - 3 year experience
 • Thailand destination knowledge
 • Good command of English

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Financial, Accounting Background
 • Account Payable, Account Receivable
 • Base in Kuala Lumpur, Malaysia

22-Jun-18

 

Applied
 • Online Travel Agency (OTA)
 • International Work Environment
 • Office in Great Location (Central World)

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in tourism or related
 • 5 years working experience in manager level
 • Excellent command of English

22-Jun-18

 

Applied
 • Amadeus
 • Travel Consultant
 • Customer Service

22-Jun-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำทัวร์ inbound GIT 1 ปีขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียน ตอบโต้ภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนและมีความซื่อสัตย์

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only Male or female age 24-30 yrs
 • At least 2 years of experience in Sales preferable
 • Great inter-communication and great teamwork

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • at least 2 years experience
 • Excellent English
 • knowledge about western market

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • KLOOK TRAVEL
 • ONLINE TRAVEL E-COMMERCE
 • YOURS TO EXPLORE

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years of experience working as a Data Engineer
 • Proficiency with Python / Java
 • In-depth knowledge of how to write and optimize SQ

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • PHP,MySQL,JAVA,CSS,MVC
 • Bachelor's Degree in IT, Computer Engineering
 • 3-5 year working experience in Web Programmer

22-Jun-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • webdesign
 • website
 • travel

21-Jun-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • web programmer
 • php
 • travel

21-Jun-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied