• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • รักการขาย การบริการ อัธยาศัยดี
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีน้ำใจ ขยันและอดทน

6 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจบัญชีเบื้องต้น
 • ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
 • ระเอียด รอบคอบ

6 hours ago

 

Applied
 • FullStack Engineer
 • Good understanding of algorithms & data structures
 • Javascript, Scala, Java, C/C++, C#, or Python

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • DevOps Engineer
 • Experience with CI pipeline tools
 • Java/Scala, Python, JavaScript

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient knowledge of SQL
 • Experience in ETL, DWH design
 • Good English communication & Inter-personal skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong analytical and statistical analysis skills
 • Experience in R, Data Modeling, Hypothesis testing
 • Fluent English communication & Inter-personal skil

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Java/Scala, .Net
 • DevOps engineer with SDLC knowledge
 • CI: TeamCity, Jenkins

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior API Developer
 • Serve millions of customers daily!
 • Join a fun and talented team in Central World

7 hours ago

 

Applied
 • Full Stack Engineer/ Software Engineer
 • React, Angular, .NET
 • Multicultural Environment

7 hours ago

 

Applied
 • Good experience in Database Admin
 • Database monitoring and supporting
 • Ability to learn Cassandra, Couchbase

7 hours ago

 

Applied
 • Automated Testing/Selenium/Scala
 • Designing and Executing advanced SQL statements
 • Big Data and Agile Methodology

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Engineer/ Software engineer
 • Java, Scala, Haskell, JVM
 • Experience in Big Data e.g. Cassandra, Kafka

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Engineer/Data engineer
 • Scala, Java, C/C++, C#, or Python
 • Willingness to learn Scala/Spark/Kafka/ML

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Application engineer/ software engineer
 • Solid TDD, XP, Agile, Scrum, Pair Programming OOD
 • Scala, Java

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • DevOps engineer with SDLC knowledge
 • Software Operations/development
 • Go, Python, Java/Scala

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Android Developer
 • Serve millions of customers daily!
 • Join a fun and talented team in Central World

7 hours ago

 

Applied
 • Lead a team of developers
 • Agile experience
 • Multicultural environment

7 hours ago

 

Applied
 • Senior iOS Developer
 • Serve millions of customers daily!
 • Join a fun and talented team in Central World

7 hours ago

 

Applied
 • Work in a multicultural environment
 • Agile Methodology
 • Passionate about technology

7 hours ago

 

Applied
 • Automation/ Selenium
 • Agile Methodology
 • Work in a multicultural environment

7 hours ago

 

Applied
 • Conduct IT compliance training
 • Organized and detailed oriented
 • Work in a multicultural environment

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in a travel & tourism company
 • Good command of English & preferably also Spanish
 • Experience with FIT, MICE, SIC and GIT/series book

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • 0-5 ปีขึ้นไปในด้านการประสานงาน การพัฒนาธุรกิจ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • รับผิดชอบการประสานงานโครงการ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Location: Sathorn Road
 • Good English communication
 • Able to handle loads of transactions

13 hours ago

 

Applied
 • Excellent HR services
 • You have a strong work ethic
 • Pro-active and flexible

17 hours ago

 

Applied
 • Good FRENCH & ENGLISH Skills
 • 3 years of working experience in MICE department
 • Western markets’ knowledge

17 hours ago

 

Applied
 • Make Quotations to oversea travel agents.
 • Make all service bookings: hotel, flight
 • Co-ordinate with oversea travel agents

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Hotel & Tourism
 • Manage the team of contractors.
 • Monitor and submit hotel sales report target month

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai head office of international company
 • Join a fun and vibrant team
 • Receptionist with opportunity to develop over time

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Experience at least 5 - 10 years
 • Strong leadership, people management skill

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Experience at least 5 years
 • Excellent communication and presentation

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Tourism or Hospitality
 • Responsibility in emergency phone service 24/7
 • Good organizational and time management skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, aged 18-29 years
 • Working experience is not required
 • Willingness to solve problems related to operation

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English speaking & writing skills
 • At least 3 years’ experience working in HR Dept.
 • Willing to work with a multi-cultural environment

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Tourism
 • min.2 years work experience
 • Experience in Database management

17 hours ago

 

Applied
 • Salary Range: Up to 25,000
 • Experiences in customer service and hotel
 • Working 5 days per week

17 hours ago

 

Applied
 • วางแผน จัดทำโครงการ กิจกรรมด้านการตลาด
 • บริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรคู่ค้า
 • วางกลยุทธ์ในการสื่อสารนำเสนอผลิตภัณฑ์

17 hours ago

 

Applied
 • Good understanding of large & complex LAN /WAN
 • Good understanding of Data Center Operations
 • Good english communication

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • 0-5 year experience in Reception/Operator
 • Handling administrative tasks

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Online Travel Agency
 • Competitive Remuneration
 • Office in Great Location (Central World)

23 hours ago

 

Applied
 • Understand Database Fundamentals and SQL Query
 • Troubleshooting and Performance tuning
 • Experience in Database administration

23 hours ago

 

Applied
 • Developing, enhancing and optimizing stored
 • Good analytical and troubleshooting skills
 • Deep knowledge in query optimization and indexing

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location

23 hours ago

 

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location (Central World)

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting
 • 3-5 year of work experience in Accounting
 • Experiences with A/R function

23 hours ago

 

Applied
 • hotel or OTA background / Travel Agent / Revenue
 • sales skills
 • hotel new sign up

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Established Bicycle Tours, Cycling Experience
 • Developing new regions as part of a rapid product
 • Excellent English Communication and creative

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least 2 years experience
 • Excellent English
 • knowledge about western market

23 hours ago

Salary negotiable

Applied