• ปริญญาตรี/ โท ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สามารถถ่าย Video, ภาพนิ่ง, ตัดต่อ Video
 • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และสร้าง Motion Graphic

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Account Manager (Enterprise), Public Sector,Energy
 • Banking,Military, Transportation,sales,project,LTC
 • proposal ,transaction,Information,Computer Science

1 hour ago

 

Applied
 • At least 8 years of experiences working
 • Administrative law knowledge/experience is a must
 • Fluent in Thai and English, both writing and speak

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Set direction for Digital Marketing Division
 • Develop customer insight,offer customized campaign
 • Measure & evaluate digital campaigns effectiveness

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to operate the first Telco-Cloud
 • A chance to be trained in Openstack.
 • Working in a dynamic environment.

7 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Exp. In Project Management at least 5-8 years
 • Knowledge of Technical Skill in IT, Computer or
 • Good communication in English and Japanese

7 hours ago

 

Applied
 • Thai, 22 to 35 years old
 • experience in database,network,web develop
 • Good Thai and English (600 TOEIC score)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, 25-40 years old. 700 and up TOEIC
 • 3 years experience in event management
 • Degree in communication, marketing or creative art

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field.
 • 2 years experience in Logistic
 • Good command in English

14 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมฯ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการเขียนโปรแกรม
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JAVA หรือ C#.NET

15 hours ago

 

Applied
 • 5 years of college courses in IT
 • 5 years’ experience working in a large-scale IT
 • Cer. SIEM / CEH/CIH

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in computer science, computer engineering
 • 1+ year Experience in ASP.NET using C#. NET
 • Web Services Development, specifically using SOAP

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ ไม่ต้องเข้าสำนักงาน
 • ไม่ใช่งานขายประกันหรือขายตรง

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years’ experience in financial analysis
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Audit background is an advantage

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer/IT/Engineering
 • Experience of Computer Network, IT, Security, VAS
 • Skills in VoIP,PABX,M2M Service,MDVR,Cloud,DataCom

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

20 hours ago

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20 hours ago

 

Applied
 • Sales Coordinator, Sales Admin, Admin Sale
 • Marketing Coordinator
 • Sales Support, Coordinator, Sales Co-ordinator

21 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 Years old
 • Over 5 years of External or Internal Audit experie
 • CPA/CIA is a plus benefit / Fluent in English

21 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s degree in related fields
 • 10 years’ experience in HRM, HRD or OD
 • 5 years’ experience in strategic / management

21 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Cash flow forecast, cash management
 • Handling, review, verify and prepare payment
 • Coordinate with the financial institutions

22 hours ago

 

Applied
 • Management Account, Budget
 • Audit experience in big 4 firms is preferable
 • Prepare the business performance report

22 hours ago

 

Applied
 • Fully function of Administration task
 • Fully function of purchasing and procurement
 • Support Sales and Engineer for tender and bidding

19-Apr-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ Telecom Towers
 • สามารถจัดตั้งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสขนาด 30-50 แห่งแบบ
 • การจัดการโครงการของไซต์

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด
 • บุคลิกภาพดี มีService Mind, กรุงเทพฯ และระยอง

19-Apr-18

 

Applied
 • Recruitment
 • Payroll
 • Administration

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี
 • การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS. Excel เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านบัญชี-การเงิน
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

19-Apr-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • sales experience
 • IT knowledge
 • English Skill

19-Apr-18

 

Applied
 • Accounting and Finance filed.
 • Good command of English skills.
 • cash flow, operating costs

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop, implement, and monitor training programs
 • Bachelor or Master degree in HRD or Related Filed
 • Develop and implement HR strategies

19-Apr-18

 

Applied
 • Provide leadership and motivation to the team
 • Good service mind and able to work under pressure
 • Personal own car and a valid driving license

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in finance, accounting
 • Excellent communicator and team player
 • 2+ years of relevant working experience in finance

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Auditor
 • At least 4 years Exp. in IT Auditor
 • ปริญญาตรี/โท Computer Science, Information System

19-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • At least 1 year working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP knowledge

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • 4 - 5 years' experience in financial analysis
 • Master degree in Accounting, Finance, Economics
 • Strong analytical and communications skill.

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Internal Auditor
 • At least 6 years experience in Auditor
 • CPA, CIA , CISA will be an advantage

19-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor in Computer Engineering, IT or any relate
 • Knowledge in FBB/Wifi Core system.
 • Skills in Unix, shell script, TCP/IP, Programming

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office, internet

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Accountant for new grads
 • English speaking accountant
 • Assisting accountant

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงในงาน 3-5 ปี
 • มีประกาศนียบัตรในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Over 3 years experience in telecommunication.
 • Good communication and strong sense of teamwork.
 • Fluent written and spoken English.

19-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor or higher in Marketing or any related.
 • Experience in CRM, CEM or Customer handling.
 • Can design customer life cycle.

19-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Sales
 • Assist some admin job of Marketing & PR activities
 • Updating and summarizing promotional results

19-Apr-18

 

Applied
 • Good Knowledge of IT System & Network
 • 26-35 years old.
 • Degree of IT/ Computer/ Network Engineering

19-Apr-18

 

Applied
 • Thai, 27 to 35 years old
 • 5 yrs experience in corporate field
 • Excellent Thai and English (700 TOEIC score)

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Basic understanding for J2EE Architecture
 • Knowledge in J2EE framework Struts, Web Service
 • 3-5 years of experience in software development

19-Apr-18

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาทั้งwalk inและทางโทรศัพท์
 • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied