• Consumer Oriented mindset
 • Strong Persuasion and Influencing skills
 • Prefer 8 -12 years of retail experience

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลลูกค้าและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
 • จัดกิจกรรมการขายสินค้าในพื้นที่
 • ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

8 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ Street Cap
 • ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • ประสบการณ์ด้านการขาย

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • เสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ทรู
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในพื้นที่

8 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี
 • กล้าแสดงออกนำเสนอได้บุคคลิกภาพดี

8 hours ago

 

Applied
 • แนะนำสินค้าในกลุ่มทรูทั้งหมด
 • มีใจรักงานขายและบริการ
 • มีใจรักงานขายและบริการ

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการโรงแรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • การวางแผนและการจัดเตรียมอาหาร การจัดซื้อ

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • เสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ทรู
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในพื้นที่

8 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่บริหารทีมขาย , ร้านตัวแทน
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการบริหารทีมงานขาย

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการโรงแรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • การวางแผนและการจัดเตรียมอาหาร การจัดซื้อ

8 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี เหมาะกับงานให้บริการลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดันได้

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน
 • รับสมัครจำนวนมาก

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสถาบันการศึกษา)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

8 hours ago

 

Applied
 • Radio Network Optimization in UMTS/LTE
 • Familiar with OSS KPI comparison
 • Huawei Application , U2100, PRS and FMA/OMSTAR

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แนะนำสินค้ากลุ่มทรู
 • ออก Visit ลูกค้า หาตัวแทนขาย
 • นำเสนอสินค้าปิดการขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถ พูด – อ่าน – เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานบริการ
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • หน้าที่ให้บริการลูกค้า รับออร์เดอร์ เสริฟอาหาร
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • หน้าที่ให้บริการลูกค้า รับออร์เดอร์ เสริฟอาหาร
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • หน้าที่ให้บริการลูกค้า รับออร์เดอร์ เสริฟอาหาร
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและบริหารทีมงานขาย
 • จัดกิจกรรมการขายสินค้าภายในพื้นที่ที่ดูแล
 • ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าประจำเขตพื้นที่
 • เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่
 • บริหารพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดูแล

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วันหยุด 1 วัน
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและบริหารทีมงานขาย
 • จัดกิจกรรมการขายสินค้าภายในพื้นที่ที่ดูแล
 • ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • personal assistant
 • secretarial

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • SAP
 • Information Systems

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MIS
 • Computer Science
 • statistical

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • audit
 • compliance
 • corporate governance

10 hours ago

Salary negotiable

Applied