• เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor /Master of Computer Science
 • At least 8 years hands-on experience
 • At least 3 years experience in Development

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor /Master of Computer Science
 • 1-5 years of experience in IT industry
 • Strong C#.NET, .NET Framwork skills

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด
 • บุคลิกภาพดี มีService Mind

4 hours ago

 

Applied
 • CCNA/HCNA, CCNP/HCNP, CCIE/HCIE
 • TCP/IP networking such as WLAN
 • Network Implementation

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Smartphone, FMCG, Customer Services management,
 • Strategic Planning, KPI, Project Management, Goal
 • Operation Strategies Management, Chinese Speaking

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in financing 2 years.
 • Have exprerience in tax management
 • Bachelor Degree.

4 hours ago

 

Applied
 • ระบบโทรศัพท์ ISDN, PLMN, PSTN, SS7, 4G, 3G
 • ความรู้พื้นฐานTCP-IP,VOIP, SIP, Data Communication
 • ตรวจสอบความผิดปกติ (Alarm)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years working experience
 • Strong learning and good team work
 • Responsible for Core Network equipments

4 hours ago

 

Applied
 • Female or male. Aged not over 35 years old
 • 2 years working experience in a contract related
 • Able to use Chinese in day-to-day communication

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years’ of working experience as a sales coor
 • Managing regional manpower plans
 • Good command of English and/or Chinese

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduated are welcome
 • Entrepreneurial leadership
 • Creative and Innovative individual

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Major in Finance, Accounting, Project Management
 • English fluency (writing, reading & speaking)
 • Printing, sending and tracking status of invoices

4 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years experiences
 • Design and run server room construction project
 • logical thinking ability and able to help customer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 34 years
 • 3 years in Business process design or Business
 • Degree or higher in Accounting, Finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • 1-3 Years of Sales Experience
 • Engineering in Computer Network

4 hours ago

 

Applied
 • gathering and analysis requirement
 • design, Java, Java Script, CSS3 and HTML5
 • Design specification

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ดูแลประสานงานทั่วไป ดูแลเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ18ถึง30ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่างได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงาน และ presentationที่เกี่ยวข้องทั้ง week
 • ประสานงานกับทีมต่างๆ เพื่อขอข้อมูลต่างๆ
 • ดูแลงาน Project ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience with Call Center Management
 • Good analytical thinking and presentation skills
 • Create Innovation self service

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR strategies
 • Teams Management skill
 • Managing visa and work permit

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Talent development and succession management
 • Leadership development
 • Strategic capability development

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 25 to 35 years old
 • 5 years relevant work experience
 • 500 and up TOEIC score

4 hours ago

 

Applied
 • 25 to 35 years old
 • 5 years relevant work experience
 • Strong attention to technical details and accuracy

4 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree or higher in Computer Science
 • 5 years experience in Software Project Management

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor Degree of Computer, Information
 • 10 years of sales experience in large projects
 • Ability to build new sales and maintain

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Thai nationality only
 • 3 – 5 years relevant programming experience
 • Excellent knowledgeable in Web programming

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • ปฎิบัติงานอาคาร Tipco (พระราม6)

4 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้า
 • วางแผนเส้นทางการเข้าเยี่ยม (Visit Route)
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการเข้าเยี่ยม การขายประจำวัน

4 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ดูแลด้านงานขายและบริการลูกค้า
 • งานเอกสารต่างๆ
 • จัดทำสรุปรายงาน นำเสนอผู้บังคับบัญชา

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Finance or a related field
 • Previous sales support experience.
 • Good command of both spoken & written English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cisco ATP, CCDP (Voice) CCNP Wireless
 • Call Center, Contact Center
 • Excellent command of written and spoken English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop, prepare, analyze and review budgets
 • 5-8 years of Experience as Motion Graphic Designer
 • Degree and Master Degree in Communication Arts

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Managerment
 • Well Organize.
 • TeamWork

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Sales Executive
 • Sales Engineer

4 hours ago

 

Applied
 • 3 years previous account management
 • Thai nationality only
 • Degree in Telecommunication/Electrical Engineering

4 hours ago

 

Applied
 • digital, digital transformation, consulting
 • technology, IT, telecommunication
 • fintech

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

4 hours ago

 

Applied
 • In-depth understanding of industry trends
 • Bachelor degree or above
 • 6 years related product sales and system architect

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business
 • At least 3 years relevant sales and marketing
 • Strong background in trade marketing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering
 • 3-7 years hands-on experience in real world
 • Excellent written and verbal communication

4 hours ago

 

Applied
 • PL/SQL Developer,PL/SQL Programmer,System Analyst
 • Oracle Developer,Programmer Analyst,IT
 • Information Technology,Software Engineer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การพัฒนาผู้นำ
 • education
 • event

4 hours ago

 

Applied
 • Review Sales performance with owner
 • Monitoring, analyze sales
 • Able to conduct training

4 hours ago

 

Applied
 • Age between 22-30
 • degree or higher in Computer Science, Telecom
 • Knowledge of relevant internet connection

4 hours ago

 

Applied
 • 3 to 5 years in direct sales and account managemen
 • Self motivated, independent, and possess strong
 • Good presentational, organizational and planning

4 hours ago

 

Applied