• ควบคุมดูแลสั่งการงานด้านวิศวกรรมและอาคาร
 • สามารถอ่านและเขียนเอกสาร TOR
 • บริหารความเสี่ยง

22-Mar-19

 

Applied
 • Age over 40 years old
 • A minimum 10 years of HR knowledge and experiences
 • Detailed, well-organized and independent ability.

22-Mar-19

 

Applied
 • Japanese N3 level, should be intermediate level up
 • Have driving license
 • New graduate welcomed

20-Mar-19

 

Applied
 • งานบัญชี / เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสปการณ์ 6 เดือนขึ้นไป

20-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor's in Electrical,Mechanical Engineering
 • Minimum 2-3 years of experiences in field engineer
 • Experienced with CT or X-ray Scanner

19-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting/Finance is preferred
 • Minimum 1-2 years of accounting/finance knowledge.
 • Good team player.

19-Mar-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business Administration – Sales & Market
 • Minimum 1-2 years of sales/marketing
 • Business acumen, detailed, well-organized

19-Mar-19

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • Sales of Security System, Access Control, CCTV
 • Construction, Interior, Real Estate
 • Ability in English (Reading, Writing)

19-Mar-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Good Human Relationship Skills
 • Good Command of English

18-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • **มีประสบการณ์ด้านขับรถ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ,หยุดเสาร์–อาทิตย์

18-Mar-19

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 30 ขึ้นไป สัญชาติไทย
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ่้นไป
 • มีความใส่ใจลูกค้า, ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบ

14-Mar-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • บรรลุยอดขายรายไตรมาส/ รายปีของธุรกิจ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ่้นไป
 • มีความใส่ใจลูกค้า, ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบ

14-Mar-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied