• จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปวส.
 • สามารถทำงานประจำบริเวณเขตปทุมวันได้
 • เคยผ่านประสบการณ์ในสายงานโรงพยาบาล หรือ โรงแรม

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Job location: ขอนแก่น
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

15 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีทักษะในการบริหาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading & Coordinating Teams for Control Implement
 • Minimum 2 years experience Service maintenance
 • Knowledgeable in Electrical or Electronic

07-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering/Computer science/IT
 • Experience in system analyst/Network Automation
 • Able to drive/travel domestically/internationally

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering, IT, Computer
 • At least 4-8 years of experience in sales function
 • Good command of spoken and written English

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Design and Estimate fire Fire Protection systems
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • At least 3 years experience on Fire Protection

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-18

 

Applied
 • Dynamic, pro-active, work independently
 • "Positive" and “Can Do” attitude
 • Ability to deal with challenging situations

04-Dec-18

 

Applied
 • Determines customers' needs and desires
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 3 Years Applicable experience similar environment

04-Dec-18

 

Applied
 • Selling broadcast & networking system cable
 • Selling to infrastructure, transports & industrial

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าคอมมิชชั่น

04-Dec-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าคอมมิชชั่น

04-Dec-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าคอมมิชชั่น

04-Dec-18

 

Applied