• วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีใจรักในการบริการ
 • มีความตรงต่อเวลา

15 hours ago

 

Applied
 • ขยัดอดทน รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้เเละเจ้าหนี้
 • มีความรอบคอบเเละซื่อสัตย์

15-Dec-17

 

Applied
 • Qualified lead auditor BSCI / EICC / BSCI / TTFMS
 • ISO900, ISO14001, OHSAS18001, SA8000, SA 8000
 • Passed IRCA Lead Auditor Course or equivalent

14-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีทักษะในการพูดดี มีบุคคลิกดี

14-Dec-17

 

Applied
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

14-Dec-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้ MS Office ได้อย่างดี

14-Dec-17

 

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบัตรโดยสาร บริษัท การบินไทย
 • งานด้านเอกสาร ของสำนักงานขายภูเก็ต
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

14-Dec-17

 

Applied
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • สามารถใช้ Computer ได้ดี

14-Dec-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

14-Dec-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขับรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสด ซึ่งเป็นระบบรถนิรภัย

14-Dec-17

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 20-45 ปี ผ่านการเณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

14-Dec-17

 

Applied
 • QMR, ISO/IEC 17020, ISO 9001
 • OHSAS 18001, QHSE
 • TOEIC 550 plus, Thai nationality

13-Dec-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสดซึ่งเป็นระบบรถนิรภัยส่วนบุคคล

13-Dec-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 21-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

13-Dec-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
 • พร้อมเริ่มงานทันที
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

13-Dec-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

13-Dec-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

13-Dec-17

 

Applied
 • Knowledge of Camera, CCTV, and Alarm System
 • Special Considerations
 • Good level of spoken and written English

11-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ
 • มีความซื่อสัตย์ ใจรักการบริการ
 • ดูแลทำความสะอาดอาคาร ห้องน้ำ เก็บกวาดขยะ

11-Dec-17

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ใบขับขี่ และพาหนะเป็นของตนเอง

09-Dec-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

09-Dec-17

 

Applied