• ควบคุมงานก่อสร้าง (สถานีบริการน้ำมัน)
 • มีรถยนต์ เพื่อใช้ในการเดินทาง
 • สามารถเดินทางตามไซด์งาน (กรุงเทพและต่างจังหวัด)

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัด สิงห์บุรี

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัด สระบุรี

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัด ลพบุรี

07-Dec-18

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 55 ปี
 • มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่
 • มีใจรักในงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 55 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • ซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ

07-Dec-18

 

Applied
 • A good level of spoken and written English
 • Organized, dedicated manage themselves and others.
 • Computer skills Excel,Word,Outlook,Adobe,AutoCAD

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied