• จัดทำออกแบบ Jobs Add สื่อติดตั้งให้กับสาขาต่างๆ
 • วิเคราะห์และหาช่องทางการสรรหหาพนักงาน
 • สามารถสรรหากำลังคนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5Yrs experiences in each accounting area
 • Familiar with accounting software

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English (spoken and written)
 • Minimum 5 years’ experience in Logistics
 • Location : Ranong Base

22-Mar-19

 

Applied
 • Business Acumen and able to think out of the box
 • Strategic HRBP, Communication, Problem-solving
 • Manufacturing Background in MNC

21-Mar-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Compensation & Benefits and Employee Database
 • "Passion" & “Can Do” attitude
 • At least 5 years in Supervisor role

21-Mar-19

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ ทางด้านจัดซื้อ หรือการตลาด
 • มัทักษะการเจรจาต่อรอง

21-Mar-19

 

Applied