• เข้าใจมาตรฐานการบัญชี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีใจให้บริการ

25-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม

25-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า (จป. สายตรง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์

25-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • จบบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติฯ
 • มีประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • แคชเชียร์ ประจำสาขา ถนนจันทน์-สาทร
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์คิดเงินตามโปรแกรมการขาย
 • เงินเดือน 12000 มีวันหยุด 1 วัน

22-Mar-19

 

Applied
 • แคชเชียร์ ประจำสาขา ถนนจันทน์-สาทร
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์คิดเงินตามโปรแกรมการขาย
 • เงินเดือน 12000 มีวันหยุด 1 วัน

22-Mar-19

 

Applied
 • A leading Thai power development company
 • Actively monitors for attacks and intrusions
 • Perform DR and ITCP, IT security, system admin

21-Mar-19

THB55k - 70k /month

Applied
 • Produce Site Layout Drawings&Assembly/installation
 • Using CAD,produce GA&Manufacture drawingsP&ID
 • Carry out site visits for initial enquiries

20-Mar-19

 

Applied
 • Logistics
 • Supply Chain
 • FMCG

20-Mar-19

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กิจการประปาหัวรอ จ.พิษณุโลก

20-Mar-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • มีประสบการณ์งานออกแบบโครงสร้างและประมาณราคา 5 ปี

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ด้านการผลิตน้ำอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าควบคุม
 • เขียนโปรแกรม MMI, จัดการ DATA Base ระบบ Automation
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 ปี

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • งานออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้ากำลัง

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลออดภัย
 • มีประสบการณ์ จป.วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า ช่างกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้งานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์งานช่าง
 • มีความรู้งานจัดซื้อ ภาษีโรงเรือน ค่าเช่าที่ดิน

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • แคชเชียร์ ประจำสาขา ถนนจันทน์-สาทร
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์คิดเงินตามโปรแกรมการขาย
 • เงินเดือน 12000 มีวันหยุด 1 วัน

20-Mar-19

 

Applied
 • 5 years of purchasing experiences
 • Good command in English
 • Experience in sourcing direct and indirect

19-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและพัฒนางานโครงการ
 • มีความรู้และทักษะในงานบริการปรึกษาแนะนำ

12-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านธุรการประสานงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

12-Mar-19

 

Applied