• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

6 hours ago

 

Applied
 • 5+ years working experience
 • Access to business networks across Thailand
 • Offer entrepreneurial exper. in internat. start-up

15 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Planning and Implement schecduled
 • Able to travel to the sites.
 • Based in Ramintra 42 office.

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเศษ

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานสายการ 0-2 ปี
 • สามารถโปรแกรม MS Excel ได้ดี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in business
 • At least 3 years’ experience
 • Good Computer skill in MS office

16-Sep-17

 

Applied
 • Logistic, Pharmacy, Import, Export
 • Logistic, Pharmacy, Import, Export
 • Logistic, Pharmacy, Import, Export

15-Sep-17

 

Applied
 • Plan and develop customer relation management
 • Acquire sale opportunity information
 • Manage and interpret customer requirements

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.สาขา ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

14-Sep-17

 

Applied
 • จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์ และ รักมีใจรักในงานที่ทำ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

13-Sep-17

 

Applied