• ประกอบอาหารให้กับพนักงาน
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • สามารถประกอบอาหารได้

7 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานระหว่างผู้บริหาร
 • จัดตารางนัดหมายการประชุม
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ตรวจรับ และ เบิกจ่ายยาสมุนไพร
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

7 hours ago

 

Applied
 • ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
 • มีประสบการในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารงานด้านการพยาบาล

7 hours ago

 

Applied
 • ขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่
 • รู้จัก,ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

7 hours ago

 

Applied
 • ขับรถเพื่อขนส่งยาสมุนไพร
 • ขนย้าย ลำเลียงยาสมุนไฟรในคลังยา
 • สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้

7 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการเข็นรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • เงินโบนัสตามผลงาน

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

7 hours ago

 

Applied
 • General Accounting
 • Bachelor or Master degree
 • 5-7 Years experience

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

18-Apr-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • เพศหญิง

18-Apr-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 3 - 5 ปี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ และการวิเคราะห์

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English (TOEIC at least 400)
 • At least 2-5 years of experience
 • Strong analytical thinking

17-Apr-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามาถใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือนได้

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเคมีครบ 15 หน่วยกิต
 • มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

17-Apr-18

 

Applied
 • Purchasing stationery and office supplies
 • Good communication in English is required
 • Contacting and negotiating with suppliers

13-Apr-18

 

Applied