• การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตการขับขี่
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในสายการเงิน หรือบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนพื้นทื่ (จ.พิษณุโลก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • PHP, Redmine, Magento/Typo3, Connect app to SAP,
 • eCommerce, MySQL, Good English
 • S I L Industrial Land (Saraburi)

17-Nov-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์งานเขียนแบบ 2D/3D ระบบประปา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD Sketch Up Pro

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ในสายการเงิน หรือบัญชี 1-3 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนพื้นทื่ (สัตหีบ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • bachelor's degree in environmental engineering
 • experience in operation of wastewater treatment
 • Completion of training in safety program

15-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning and Implement schecduled
 • Able to travel to the sites.
 • Based in Ramintra 42 office.

15-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Coordinator
 • Liaise with local authorities and electrical power
 • Liaise with relevant Authorities on finance

15-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายเครื่องกรองน้ำกับโครงการหมู่บ้านและคอนโด
 • จัดบูธเพื่อจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและชุมชน
 • ค่าตองแทนคอมมิสชั่นสูง

14-Nov-17

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร

14-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

14-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานระบบอาคาร 2 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์วางแผนและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

13-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้และประสบการณ์งานเลขานุการ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

13-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

10-Nov-17

 

Applied
 • จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์ และ รักมีใจรักในงานที่ทำ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

10-Nov-17

 

Applied
 • จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์ และ รักมีใจรักในงานที่ทำ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

10-Nov-17

 

Applied
 • จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์ และ รักมีใจรักในงานที่ทำ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

10-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.สาขา ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

10-Nov-17

 

Applied
 • Excellent analystical and financial skills
 • Good interpersonal and presentatoion skils
 • Hands on and result oriented working attitude

09-Nov-17

Salary negotiable

Applied