• มีทักษะในการสื่อสาร โต้ตอบ และแก้ปัญหาได้ดี
 • ทักษะการขาย การตลาด
 • ระบบ Water and Waste,Water Treatment,Recycle Water

25-May-20

 

Applied
 • Electric Engineer
 • Salary Negotiation
 • Rayong

22-May-20

 

Applied
 • Experience in SAP GRC Functional
 • Skills in designing, implementation, customization
 • 2-3 end-to-end projects with good command English

20-May-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • งานออกแบบ ประมาณราคา ระบบไฟฟ้ากำลัง และด้านพลังงาน

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม การจัดการ
 • มีประสบการณ์บริหารงานขาย 10 ปี
 • การขายให้กับองค์กรภาคธุรกิจ Business-to-Business

20-May-20

 

Applied