• ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม/โยธา
 • ควบคุมการผลิตน้ำประปา หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานที่ จ.สมุทรสาคร ได้

22-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
 • มีประสบการในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารงานด้านการพยาบาล

22-Jun-18

 

Applied
 • ขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่
 • รู้จัก,ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกอบอาหารให้กับพนักงาน
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • สามารถประกอบอาหารได้

22-Jun-18

 

Applied
 • ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์การต้มยา
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • ภูมิลำเนาอยู่ในโคราช

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานระหว่างผู้บริหาร
 • จัดตารางนัดหมายการประชุม
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจรับ และ เบิกจ่ายยาสมุนไพร
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

22-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ทางด้านยาจีน/ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบทางด้านแพทย์แผนจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพดี และ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

22-Jun-18

 

Applied
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Working closely with Senior Management
 • Young blood team, Talent recruiting
 • Stable organization, Good benefits

22-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเคมีครบ 15 หน่วยกิต
 • มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

22-Jun-18

 

Applied
 • Produce Site Layout Drawings&Assembly/installation
 • Using CAD,produce GA&Manufacture drawingsP&ID
 • Carry out site visits for initial enquiries

21-Jun-18

 

Applied
 • Excellent analystical and financial skills
 • Good interpersonal and presentatoion skils
 • Hands on and result oriented working attitude

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • To plan organize and supervise an on-going
 • Equivalent bachelor's degree in civil engineering
 • Minimum 1-3 years of increasingly responsible work

21-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

21-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

21-Jun-18

 

Applied
 • ขับรถเพื่อขนส่งยาสมุนไพร
 • ขนย้าย ลำเลียงยาสมุนไฟรในคลังยา
 • สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้

21-Jun-18

 

Applied
 • ให้บริการเข็นรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • เงินโบนัสตามผลงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

20-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและพัฒนางานโครงการ
 • มีความรู้และทักษะในงานบริการปรึกษาแนะนำ

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years working experience
 • AR/AP Trans. Record, Bank Reconciliation, Billing
 • Offer entrepreneurial exper. in internat. start-up

19-Jun-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถนำระบบ TPM มาใช้ในการวางแผนซ่อมบำรุงได้
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 9001,14001

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Design wiring diagrams,Control panel layouts
 • Update PLC programmes,
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและตลาดหลักทรัพย์
 • อายุ 35-45
 • บริษัทมีความมั่นคง

18-Jun-18

 

Applied
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in food manufacturing .
 • Quality control in instant noodle, seasoning
 • Good command of spoken, written English.

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied