• ประกันสุขภาพทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ประกันสังคม
 • สัญญาเป็นพนักงานประจำ

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 • มีประสบการณ์การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • 1+ year experience
 • Fluency in both English and Thai

7 hours ago

 

Applied
 • Job Description The candidate will be responsible for and oversee the legal affairs of CBRE Thailand's operations and will report to the Senior Legal…

13 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Base salary + High commission
 • 1 year experience in Sales for Luxury products
 • Able to relocate to work at assigned locations

13 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • จัดตารางการทำงานของพนักงาน
 • จัดทำใบลงเวลาพนังงานเพื่อทำเงินเดือน

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

17 hours ago

 

Applied
 • Attractive Salary & Unlimited Commissions!
 • Exciting, Fun and Rewarding Sales Position.
 • 1-2 Years Work Experience Required.

17 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • building manager, building service manager,
 • facilities manager, engineer building,
 • building engineer, FM, Property manager

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ทำงานล่วงเวลาได้

23 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านโภชนาการ
 • วุฒิ ป.ตรี (สาขานักโภชนาการ)
 • ดูแลงานด้านโภชนาการ ประจำหน่วยงานต่างๆ

23 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
 • ตรงต่อเวลา และให้ความสำคัญต่อเวลา
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช./ปวส./หรือเทียบเท่า
 • วุฒิ ป.ตรี (สาขาไฟฟ้า เครื่องกล และอิเลกทรอนิกส์)
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • Business Development
 • Sales and Marketing
 • Brand awareness

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลพนักงานแม่บ้าน และพนักงานสวน
 • ตรวจสอบดูว่าสวนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
 • ตรวจดูพนักงานที่พื้นที่ว่าทำงานได้ตามมาตรฐาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย
 • การตรวจยานพาหนะเข้า-ออก
 • ค่าล่วงเวลา ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

23 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • รักงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานเป็นกะได้
 • เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน ประกันชีวิต

23 hours ago

 

Applied
 • นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ Job Details

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย
 • ป้องกันมิให้ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
 • ประกันสังคม ประกันชีวิต

23 hours ago

 

Applied
 • Providing support to the General Counsel
 • Handling of disputes, including HR issues
 • LL.B or higher degree from accredited law school

23 hours ago

 

Applied
 • Prepare as-built drawings for project
 • Assists the CAD Manager for projects and tender
 • Additional duties as the Project Director

23 hours ago

 

Applied
 • Asst. Sales Manager - Event & Exhibition Organizer
 • Event/ Exhibition/ Digital Industry
 • Knowledgeable in IT/ Social Media/ Digital Channel

23 hours ago

 

Applied
 • Responsible for international/local conference
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Manage and monitor project budgets

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least 2 years sales experience
 • Good English
 • Good presentation and Negotion skill

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 • ปวช. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์
 • แก้ไขซ่อมแซมปัญหาต่าง ๆ ตามใบงานที่กำหนดให้พร้อม

23 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
 • ให้ข้อมูลลูกค้าแจ้งข่าวสารให้ลูกค้ารับทราบข้อมูล
 • ปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • ตกแต่งสวน จัดสวน ปรับปรุงทิวทัศน์ต่างๆ
 • ปริญญาตรี
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ ด้าน จป.วิชาชีพไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
 • สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้

23 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถขับรถได้ (ต้องมีใบขับขี่)
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

23 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • ฏิบัติงาน 05.00 - 14.30. น, 10.00-19.00 น.
 • เสิร์ฟอาหารให้ผู้ป่วยตามหน่วยงานรพ.

23 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • ฏิบัติงาน 05.00 - 14.30. น, 10.00-19.00 น.
 • เสิร์ฟอาหารให้ผู้ป่วยตามหน่วยงานรพ.

23 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • ฏิบัติงาน 08.00 - 18.00. น
 • กรุงเทพมหานคร (เขตพระโขนง), กรุงเทพมหานคร (เขตสาทร

23 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • ปฏิบัติงาน 08.00 - 18.00. น
 • กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

23 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 9,300-13,000
 • ปฏิบัติงาน 08.00 - 18.00. น
 • กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • ข้าใจถึงปัญหาในงานซ่อมบำรุง/งานวางระบบไฟฟ้า ประปา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

23 hours ago

 

Applied
 • ป.6 ขึ้นไป
 • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร
 • ประกอบอาหารได้

23 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
 • ม.3 ขึ้นไป
 • ที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

23 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดตามหน่วยงาน
 • ดูแลรักษารถ
 • ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก

23 hours ago

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ปรุงอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อัตรา 10 อัตรา

23 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ควบคุม จัดการ และประสานงาน
 • ม. 3 ขึ้นไป
 • ให้บริการและความสะอาดในห้องประชุม

23 hours ago

 

Applied
 • Property Agent
 • Real Estate Agent
 • Property Consultant

17-Jan-19

 

Applied
 • Legal
 • Legal Counselor
 • Lawyer

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Administrative tasks, Manage incoming calls
 • Assist in making a sale, follow up with prospect
 • Ensure high presentation standards business center

17-Jan-19

 

Applied