• ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมสถานที่อย่างดีที่สุดและเ
 • ชาย/หญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษ

1 hour ago

 

Applied
 • Investment
 • Property
 • Real Estate

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Free Breakfast
 • มีประสบการณ์ในสายงานโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในสายงานโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • ทัศนคติที่ดี เรียนรู้งานเร็ว ขยัน ซื่อสัตย์ ทุ่มเท
 • มีวินัย มุ่งมั่นอดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ Feasibility
 • จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการตลาด
 • วางแผนและกำหนดวิธีการเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัท

4 hours ago

 

Applied
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจาณณาเป็นพิเศษ
 • Auto CAD, Sketch Up, 3D Max, Window Project
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านวางสเปค และแนะนำวัสดุที่ใช้ในโครงการ
 • เเนะนำ เเละกำหนดวัสดุสำหรับการวางสเปคกับทางทีม
 • สามารถใช้โปรเเกรม AUTOCAD, 3DMAX, Sketch Up

4 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายใน

4 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายใน

4 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายใน

4 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายใน

5 hours ago

 

Applied
 • มี Service Mind ,ทักษะด้านการเจรจา
 • ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงาน
 • รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีรถส่วนตัวรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประจำสำนักงานขายตามโครงการได้

5 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานด้านการบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการจัดและดูแลภูมิ
 • ดูแลความเรียบร้อยของงานสวน

5 hours ago

 

Applied
 • กำกับ ดูแล โครงการต่างๆ ให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย
 • ดูแลรายรับ จ่ายค่าส่วนกลาง และทำรายงาน
 • มีประสบการณ์ในการดูแลภูมิทัศน์ภายในโครงการ 1-3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรืออื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-3 ปี
 • ปฏิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ด้าน Feasibility ,การวิเคราะห์ข้อมูล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปริญญาตรีสาขาช่างไฟฟ้า
 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และความถูกต้อง
 • เพศชาย จบปริญญาตรี/ปวส. สาขาวิศวกรรมสำรวจ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการบริการและงานขาย
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • Follow-up sales and after sales services.
 • Achieve sales targets
 • Excellent customer service skills

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี ในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
 • มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานฝ่ายฯ
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานอาคารสูง

5 hours ago

 

Applied
 • สนับสนุนให้องค์กรมีการดำเนินการตามกรอบการบริหาร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหาร/การตลาด/การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกเวชกรรมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและประสานงานที่ดี

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD. ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านงานสถาปนิกโครงการ
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

5 hours ago

 

Applied
 • Feasibilti study
 • Business Model
 • Land Acquisition

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD. ได้

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้าน Corporate Governance 2-5 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน

5 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานด้านการบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการ์ทางด้านตรวจสอบคุณภาพบ้านจัดสรร
 • สามาถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

5 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ประจำสำนักงานขาย
 • บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

5 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสาร-ประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

5 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีรถส่วนตัวรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประจำสำนักงานขายตามโครงการได้

5 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ประจำสำนักงานขาย
 • บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

5 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสาร-ประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

5 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ประจำสำนักงานขาย
 • บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

5 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ประจำสำนักงานขาย
 • บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

5 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ประจำสำนักงานขาย
 • บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

5 hours ago

 

Applied