• รับผิดชอบงานบัญชี ต้นทุน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปเเละจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แนะนาข้อมูลโครงการให้ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
 • ให้บริการลูกค้าในการจองและทาสัญญาต่างๆ
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงินได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
 • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
 • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานก่อสร้าง
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรม

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 35-45 years old, Thai Nationality only
 • Bachelor degree or higher in law
 • Good command of English and computer literacy

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานขาย
 • sales
 • พนักงานขายบ้าน,คอนโด

11 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • Leasing
 • Sale executive
 • Business development

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

20 hours ago

 

Applied
 • Interior design
 • Design coordinator
 • Architectural design

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานขายโครงการจัดสรร/ออกบูตประชาสัมพันธ์โคร
 • ออกบูตประชาสัมพันธ์โครงการ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน

19-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานทางด้านการตลาด
 • เคยผ่านงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานรักงานทางด้านการตลาด

19-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • วิศกรภาคสนาม,วิศวกรงานอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้

19-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำสัญญาต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

19-Aug-17

 

Applied
 • MBA or BS degree with emphasis in sales, marketi
 • 10years previous experience in strategic marketing
 • Knowledge of retail management, marketing

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขายหรืองานบริการลูกค้า

19-Aug-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ และตรวจสอบสมาชิก เพื่อวางแผนงานขาย
 • สื่อสารแบรนด์ และเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับ Privilege
 • จัดงาน event ต่างๆในวันหยุด

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Positive attitude and able to work under pressure
 • Professional experience will be advantaged

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-10 years working experience
 • Good in English
 • Salary 18,000 K or above + Commission

18-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 8 Years working experience
 • Good in English
 • Salary 50 K or above + Commission

18-Aug-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • BD
 • real estate
 • project

18-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Tenant Services at least 2 years
 • Following and supporting all tenants
 • Good communication,high interpersonal & negotiate

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's degree in related fields.
 • Good command of English.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • good English and Chinese communication skill
 • at least 1 year sales experience
 • Good personality, result oriented, presentation

18-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Degree in Architecture, Interior Design.
 • 3-5 years experience in exhibition industry.

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ 5-10 ด้านการบริหารธุรกิจบริการ, ศูนย์

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาด้านการตลาด ด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาด้านการตลาด ด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาด้านการตลาด ด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาด้านการตลาด ด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelors degree in Accounting or Finance
 • Excellent level of spoken and written English
 • Minimum 1 year work experience in client relations

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย / การตลาด ในธุรกิจท

18-Aug-17

 

Applied
 • ทำเอกสารด้านบัญชีรับ - บัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 21 - 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • จบป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,โยธา,ก่อสร้าง
 • ปสก.ด้านงาน ISO,Auditor 1-2ปี
 • มีปสก.จากบริษัทญี่ปุ่น(พิจารณาเป็นพิเศษ)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch Up ได้ระดับปานกลาง
 • มีประสบการณ์เขียนแบบก่อสร้าง,Precast(พิจารณาพิเศษ)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปวส. สาขาก่อสร้าง หรือโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ AutoCAD 3D,Sketch Up
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Management
 • AR, AP, GL, VAT and Taxation
 • Knowledge of SAP

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age 35 - 45 years old.
 • Good Command of English
 • Degree or higher in Business Administration

18-Aug-17

 

Applied