• วุฒิ ปวส.ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • -

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work 5 days for week
 • At least 5 years’ experience in mid-Management.
 • Good communication in English

2 hours ago

 

Applied
 • 7 years’ experience as a business analyst
 • Serve as a liaison between the Business and IT
 • Manage and supervise external vendors.

9 hours ago

 

Applied
 • Oil and Gas industry
 • 10 years of working experience in Human Resources
 • Knowledge of Labor Laws

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5-7 years experience
 • Good command of English
 • Strong in organizing, coordinating, prioritization

11 hours ago

 

Applied
 • offshore / Marine / FPSO
 • Experience in this role and the field of Oil & Gas
 • experience in the role of pumpman or petty

11 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor or higher in HR, Industrial Psychology
 • At least 3-5 years experience in HRM field
 • TOEIC score of 550 is required.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting.
 • At least 0-5 years in accounting field auditing.
 • Good command of English and computer literacy

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Chemical Engineer/Tech.
 • Good command of English
 • TOEIC score of 550 is required.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Dip. industrial Chemistry, Petrochemical
 • Chemical Practice or equivalent
 • At least 0-5 yrs. in experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent MS. Excel knowledge
 • Data analysis/ implemen
 • HR analytics presentations.

11 hours ago

 

Applied
 • Financial analyst report
 • Analyst presentation & supporting information
 • Consolidated annual budgets&quarterly forecasts

11 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Corporate finance, Business economic
 • Treasury, Foreign exchange rate, Interest rate
 • Analytical skill for financial planing&management

17 hours ago

 

Applied
 • Technician Supervisor
 • Control product quantityin and out.
 • Make a maintenance plan for machines and spare par

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in HRM, Business Administration
 • 3-5 years experience in HR field in multi-nationa
 • TOEIC score of 550 is required.

17 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้าน IT
 • ประสบการณ์ ตรวจสอบ IT
 • มีความรู้ GTAG COBIT or ITIL

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • Excellent in Microsoft Word, Excel

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher in Economics,Chemical Engineer.
 • Background in research, management consulting.
 • Good command of English and computer literacy.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์3-5ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอสารสนเทศ และบทวิเคราะห์ของหน่วยงาน
 • จัดทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ

17 hours ago

 

Applied
 • Business & Sales Processes knowledge
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Business Development Strategic Plan

17 hours ago

 

Applied
 • Accountant นักบัญชี
 • นักศึกษาจบใหม่
 • ปฏิบัติงานกรุงเทพ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1-3 ปี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Sep-19

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

18-Sep-19

 

Applied
 • Planner, strategic directions ,implementation,oil
 • project proposal, technical proposal and man-hour
 • Chemical Engineering, Process Engineering, Petro

18-Sep-19

 

Applied
 • electrical
 • equipment
 • engineer

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 6-12 years in Accounting (Especially in GL)
 • University Degree in Accounting or Finance
 • Good Command in English & Thai

18-Sep-19

 

Applied
 • Excellent training and development
 • Dynamic working conditions
 • Diverse workforce

18-Sep-19

 

Applied
 • Perform and manage team to compete audit project
 • Coaching team to complete audit project
 • Review working papers of audit team

18-Sep-19

 

Applied
 • Marketing Plan
 • Marketing Strategy
 • Product Development & Product Management

18-Sep-19

 

Applied
 • Male or Female, age between 28-33 years old.
 • Degree in Engineering or Logistic field
 • Chemical industries and Warehouse management

18-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Finance
 • Background in Managerial accounting
 • Good command of English and computer literacy.

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Business Administration, HR
 • 1-3 years experience in HR/OD areas
 • Digital skill Literacy and SAP-HR

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in petrochemical or related field
 • 3 years experience in a chemical
 • Fundamental background on unit operation & plastic

18-Sep-19

 

Applied
 • Master's Degree in Engineering
 • New graduate are welcome
 • Good communication

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Campus recruitment and branding activities
 • Handle recruitment ads in Social media channels
 • New employee orientation

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการกลั่น
 • ดูแลคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงกลั่น/โรงงานปิโตรเคมี

18-Sep-19

 

Applied
 • Logistics Operation
 • 3PL management
 • Chemical/ Petrochemical Manufacturing

18-Sep-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี
 • แนะนำแนวทางด้านการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในองค์กร
 • ดูแลและปรับปรุงระบบสั่งซื้อออนไลน์
 • จบด้านคอมพิวเตอร์

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ การตลาด ความเสี่ยง
 • แสวงหาช่องทางการทำตลาด สินค้าและบริการ
 • กำหนดกลยุทธ์ เจรจาต่อรองทางธุรกิจ

17-Sep-19

 

Applied
 • SAP FI/CO
 • 7+ full lifecycle SAP implementations
 • Oil and gas joint venture accounting

17-Sep-19

 

Applied