Job title, keyword or company
Loading
Loading
We have 99 jobs for you
We have 99 jobs for you
Select a job to view details
1-30 of 99 jobs
PTG Energy Public Company Limited's banner
 • บริหารสาขา มากกว่า 1 สาขา (Operation Management)
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารการบริการตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย 3 ปี
 • หากผู้สมัครมีใบอนุญาตทนายความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
PTG Energy Public Company Limited's banner
 • วิเคราะห์ Process งานต่างๆในแผนก
 • สร้าง และนำเสนอ Business reports
 • สร้าง Auto-report สำหรับ Routine report
PTG Energy Public Company Limited's banner
 • Operation (บริหารสาขา สถานีบริการน้ำมัน)
 • บริหารยอดขาย ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • บริหารการขาย และการตลาด
Next