• ปริญญาตรีบัญชี การเงิน บริหาร หรือเศรษฐศาสาตร์
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน
 • มีความรู้และสามารถจัดทำ Financial model ได้

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี:Electrical Engineering

3 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนและจัดอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • จัดทำแผน จัดหา ตรวจสอบ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี:Environmental Health Science

3 hours ago

 

Applied
 • บริหารร้านกาแฟตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 • ควมคุมและให้คำแนะนำกับผู้จัดการร้านในส่วนที่ดูแล

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแล พัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบ TAS TMS AOS
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาฯ คอมพิวเตอร์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Construction ,Manager ,Refinery,conceptual
 • Plan, Direct and Control the operation of project
 • construction activities , traffic and transport

6 hours ago

 

Applied
 • 10 years of relevant experience in onshore
 • Experiences with Local Operator
 • Good command of English and computer literate.

6 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนและจัดอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ปริญญาตรี: Environmental Health Science
 • จัดทำแผน จัดหา ติดตาม ตรวจสอบ การบำรุงรักษา

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท:Computer Science / Engineering
 • ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลธุรกิจ
 • ปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย

6 hours ago

 

Applied
 • คิดเงิน ทอนเงินให้ลูกค้า
 • วุฒิขั้นต่ำ ม. 3
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีทรัพย์สินและสต็อก

11 hours ago

 

Applied
 • เตรียมอาหาร และวัตุดิบในการประกอบอาหาร
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อ่านออกเขียนได้

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานที่สาขามีนบุรี , วันจันทร์-เสาร์

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีสต็อก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่วนกลาง และรถรับส่งพนักงาน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ซ่อมรถยนต์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยันและอดทน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวอุตสาหการ
 • ประสบการณ์งานวางแผนการผลิตด้านอุตสาหกรรมเหล็ก 1 ปี
 • ปฏิบัติงานที่สาขามีนบุรี

11 hours ago

 

Applied
 • Experience in multinational company
 • Experience in CSR at least 4 years
 • Excellent in English

11 hours ago

 

Applied
 • ขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับป.6 ขึ้นไป
 • มีความขยันอดทน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

11 hours ago

 

Applied
 • ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า จัดเก็บเงิน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน1 ปีขึ้นไป
 • งานธุรการด้านบุคคล

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • งานด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องจักร

11 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล จัดเรียงเอกสารและจัดเก็บฐานข้อมูล
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • เงินโบนัส,เงินช่วยเหลืออื่นๆ,พนักงาน,ชุดฟอร์ม

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ
 • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถเดินทางและปฎิบัตินอกพื้นที่ได้

11 hours ago

 

Applied
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์และจักรยานยนต์
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ-ปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • จัดส่งเอกสารทั้งภายใน - ภายนอกบริษัท

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านโปแกรมเมอร์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต 1 ปีขึ้นไป
 • เงินโบนัส,เงินช่วยเหลืออื่นๆ,พนักงาน,ชุดฟอร์ม
 • มีใบขับขี่ทั่วไปประเภท 4

11 hours ago

 

Applied
 • มีความขยันและอดทน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภททั่วไป 4 (ท.4)

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานนอกเวลาทำการ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • รับงานการส่งผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าแผนกจัดส่ง
 • นำรถเข้ารับผลิตภัณฑ์ภายในคลังที่กำหนดไว้
 • มีใบขับขี่ทั่วไปประเภท 4

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภท 4 และบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

11 hours ago

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บรรจุก๊าซ LPG
 • ปฏิบัติงานตามสถานที่ใกล้เคียงตามจังหวัดของท่าน

11 hours ago

 

Applied
 • งานเชื่อม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใบเซอร์ หรือมีใบรับรองการอบรมจากสถาบันต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

11 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้า ดูแลรักษาเงินค่าขาย
 • ดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์
 • ดูแลพื้นที่ให้สะอาดและเรียบร้อย

11 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years experience
 • Building and Facility Engineering Management
 • Monitor building's facilities and security

11 hours ago

 

Applied
 • HRD , HRM ,HR strategies , policies , training
 • Oil , Gas , offshore , SAP , development
 • Compensation , Benefit , Recruitment

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ ออกต่างจังหวัดได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years experience in Drilling
 • Expert in Drilling Engineering Design & Operation
 • Drilling Engineer, Well Design

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum of 3-10 years work experience
 • Good Command of English

19 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานรับ จัดเก็บ จ่ายน้ำมัน ได้ถูกต้อง
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ไม่แพ้น้ำมัน / ไม่กลัวความสูง

19 hours ago

 

Applied
 • Diploma in Electrical, Instrument and Mechanical
 • 1-3 years’ experience in operation
 • Fair communication both spoken and written English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied