• ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • มนุษย์สมัพันธ์ดี รู้จักพูดคุยกับลูกค้า

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 20-30 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานด้านบริการ

19-Aug-17

 

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

19-Aug-17

 

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน

19-Aug-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์ส่งสินค้า 4 ล้อ, 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท
 • ซื่อสัตย์ อดทน ในงาน

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงานเป็นระบบได้

19-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

19-Aug-17

 

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • นำสินค้าของบริษัทขึ้นรถไปขายตามร้านค้า
 • เคลียร์บิล เงินสด และสินค้า

19-Aug-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • นำสินค้าไปขายตามเส้นทางที่กำหนด
 • ขึ้นสินค้าและตรวจเช็คความถูกต้องก่อนออกเดินทาง

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • อดทน รักการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ งานขาย

19-Aug-17

 

Applied
 • เปิดลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม
 • ทำยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • ทำแผนการตลาดและส่งรายงานการเข้าพบลูกค้าให้หัวหน้า

19-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ

19-Aug-17

 

Applied
 • Experience in financial investment
 • Graduate in a Business or a Finance related
 • Good command of English communication

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Mechanical Engineer.
 • 0-5 years of experience onwards in a technical.
 • Able to Travel Up Country.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท Business Administration,Business Computer
 • จัดทำ Model การ Implement ในการประเมิน
 • ปฏิบัติงานด้านการรับสมัคร สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Logistics / Transportation.
 • Able to operate in Shift Work schedule.
 • Good command of English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Logistics / Supply Chain
 • 5 years working experience in supply planning
 • Experience in manufacturing system

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting or financing
 • least 3 years of experiences in related field
 • Strong analytical, data organization

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดซื้อ
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • ประสานงาน

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in offshore crane
 • 5 years in Management position
 • Degree in Engineering

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Strategic , Planning, Oil, Gas, heavy lifting
 • Bids,Tenders,Work packs,Civil, Structural,Engineer
 • offshore ,onshore , manhour ,cost , estimating

18-Aug-17

 

Applied
 • inspection , instruction , Receipt , review
 • oil , vessel , cargo
 • field , procedures

18-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 23 - 30 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 1 - 4 years.

18-Aug-17

 

Applied
 • Human Resources Management
 • Management position
 • Develop organization strategies

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 4+ years’ Business Development n Oil & Gas
 • Written and Oral English skills is a must.
 • Must be client facing up to 75% of the time

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 plus years of direct energy industry
 • 5 plus years management experience
 • Excellent English Speaking (Native or TOIEC 750)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of educational/training experience.
 • 3 plus years management experience.
 • Excellent English Speaking (Native or TOIEC 750)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience in HR
 • TOEIC >= 600
 • Available for occasional overtime work

18-Aug-17

 

Applied
 • 2-4 years’ experience in a finance role
 • Finance or Accounting Certificate
 • Fluent in English

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of Thai and international accounting.
 • Good command of English communication.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in oil and gas business
 • 5 years of experience in multinational company
 • Accounting principles and The Revenue Code

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • management development and talent management
 • Creative and initiative
 • work with Executive and Management

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Law
 • 8 - 10 years of experience
 • Lawyer License is required

17-Aug-17

 

Applied
 • Geomatic , Geophysics , Geologist , exploration
 • drilling , platform,seismic,interpretation,seabed
 • data , collection,oil ,gas,investigation,operation

17-Aug-17

 

Applied
 • Keeping the market informed of developments
 • Organizing these meetings with Stakeholder
 • Advisable to rotate brokers, and investor

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years industrial experience
 • Allen Bradley ControlLogix PLC
 • Good command of English

17-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • 3-5 years of experience in Recruitment
 • Good command of both spoken and written English

17-Aug-17

 

Applied
 • Safety Officer and Oil and Rig
 • Rig and drilling and SHE and Audit
 • regulations and procedures and offshore

17-Aug-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • อดทน รักการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ งานขาย

17-Aug-17

 

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering or equivalent
 • New graduate are welcome
 • Eager learn optimistic & good adaptability skills

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for developing procedures, processes
 • Master degree in Chemical Engineering, SHE Science
 • Knowledge of SHE laws and applicable regulations

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for recruitment and hiring process
 • Master Degree in Business Administration, HR
 • 1-3 years experiences in HR/OD areas

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated we are welcome
 • Good command in English
 • Graduated in Computer

17-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Minimum 7 Years in HSE - Prefer Direct Offshore
 • Oil & Gas Industry Experience
 • Minimum 3 years in Management Position

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of QMS ISO 9001 or API SPEC Q1/Q2
 • Bachelor’s Degree in Management or other related.
 • Minimum 5 years of work experience in QC areas

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied