• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน Logistic / Supply Chain
 • ป. ตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลให้คลังน้ำมัน งานขนส่งน้ำมัน

12 hours ago

 

Applied
 • Fluent in English both speaking and writing
 • University degree in Marketing
 • Offer Execution and growth - Skillful

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หาพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวคู่แข่งขันในตลาด

16 hours ago

 

Applied
 • Filling and arrange document
 • Verify and crosscheck correctness of document
 • 0 - 5 year experience in administrative support

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years’ experience as a business analyst
 • Serve as a liaison between the Business and IT
 • Manage and supervise external vendors.

20 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ ทดสอบและพัฒนาตามมาตรฐานสากล
 • ค้นคว้า วิจัยเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตฯ เคมีเทคนิค

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Good administrative and management skill
 • Good command in English

20 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้าน IT
 • ประสบการณ์ ตรวจสอบ IT
 • มีความรู้ GTAG COBIT or ITIL

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance
 • Electrical Engineer
 • Instrument Engineer

20 hours ago

 

Applied
 • electrical
 • equipment
 • engineer

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process Engineer
 • Chemical / Petrochemical
 • Good In English Command

20 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Tax, Budgeting Management
 • Strategic Accounting Management
 • MIS

20 hours ago

 

Applied
 • Process design in the project
 • Prepare and review standard operating procedures
 • Manage assigned task in project management

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี Engineering / Economics / Finance
 • เจรจาและดำเนินการซื้อขาย อนุพันธ์ปิโตรเลียม
 • ปฏิบัติการซื้อขาย อนุพันธ์ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี

20 hours ago

 

Applied
 • IT Support
 • แก้ไขปัญหาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

19-Aug-19

 

Applied
 • ผู้จัดการประจำศูนย์บริการออโต้แบคส์ (AUTOBACS)
 • สมุทรสาคร
 • AUTOBACS

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Admin Officer,Chinese,English,visa & work permit
 • Documents ,application submit ,Communicating
 • Hotel booking & Air ticket booking.

19-Aug-19

 

Applied
 • ผู้จัดการ ประจำศูนย์บริการ ออโต้แบคส์ (AUTOBACS)
 • AUTOBACS
 • ถนนจันทร์

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ Process งานต่างๆในแผนก
 • สร้าง และนำเสนอ Business reports
 • สร้าง Auto-report สำหรับ Routine report

19-Aug-19

 

Applied
 • หาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป
 • ติดตามความคืบหน้าโครงการ

19-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาระบบควบคุม หรือ การวัดคุม
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ปัญหางานซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม / อุปกรณ์วัดคุม 0-7 ปี

19-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Mechanical, Electrical, Chemical Engineer
 • Available to work at Lampang

19-Aug-19

 

Applied
 • Experience from corporate and recruitment agency
 • Competitive salary with bonus and benefits
 • Offer training opportunity and activities

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Economics,Chemical Engineer.
 • Background in research, management consulting.
 • Good command of English and computer literacy.

18-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer,Oil , Gas ,offshore ,Fabrication,
 • Offshore *Fabrication Engineering, Well Head
 • Platform , project schedule

16-Aug-19

 

Applied
 • Expediter , Expediting
 • Mechanical,EPC,Oil Gas
 • fabrication

16-Aug-19

 

Applied
 • Lab Analyst,products tests,Laboratory
 • Refinery/ Lube Base / Aromatic
 • ASTM, IP, SMS, UOP,LIS, ISO, TOP LabCS and TQA

16-Aug-19

 

Applied
 • Head of Sales Team (Oil, Station)
 • Fulfilling targets sale
 • Acquire new customer, maintain current customer

16-Aug-19

 

Applied
 • Corporate Strategy
 • Good English competency
 • Be able to travel for work

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor or higher in Business Administration
 • Business law, Labour law will be advantage
 • excellent in business sense

16-Aug-19

 

Applied
 • ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรม
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาตลาดในด้านต่างๆ
 • ป. ตรี วิศวกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

16-Aug-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Excellent training and development
 • Dynamic working conditions
 • Diverse workforce

16-Aug-19

 

Applied
 • Payroll,salary and benefits payment,oil and gas
 • payroll transactions and payroll tax
 • employee salary

16-Aug-19

 

Applied
 • Structure Engineer, Discipline Lead Engineer
 • Offshore,onshore/offshore,Oil and Gas
 • Engineering company, EPCI contractor.

16-Aug-19

 

Applied
 • Sr. Civil Engineer,Oil Gas, Refinery,Petrochemical
 • drawing detailed, calculation reports,EPC
 • Prepare documentation, proposals, assignments

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Good in Cantonese
 • Good in English

16-Aug-19

 

Applied
 • At least 8 years working experience
 • Female / Male , Age 40 years old or higher
 • Accounting

16-Aug-19

 

Applied
 • Diploma degree in Science, Management field
 • Excellence in Microsoft office program
 • Can read and understand English

16-Aug-19

 

Applied
 • หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปริญญาตรี Occupational Health and Safety
 • ทวนสอบการประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม

16-Aug-19

 

Applied
 • Process Engineer,Engineering,petrochemical
 • FEED, Detailed Engineering Design as assigned
 • HYSYS, Flare Net, Flare Sim

16-Aug-19

 

Applied
 • 3+ years experiences in Sales Engineer field
 • Selling Lubricants, Oil&Gas, Petrochemical product
 • Able to travel upcountry: Central, Eastern Part

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analyst,conducting Management,
 • set up and monitor KPI , Collect data, conduct
 • planning and risk,planning and risk

16-Aug-19

 

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied