• มีความเป็นผู้นำที่ดี เข้าใจหลักการบริหารทีม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ และเพศ
 • ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวอย่างน้อย 3 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็น Mobile Developer 2 ปี
 • ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ และเพศ
 • ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติข้างต้น
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ดีทั้งไทยและอังกฤษ
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการขายพื้นที่สื่อ 1 ปี
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถด้านภาพเคลื่อนไหวจะได้คะแนนโบนัสพิเศษ
 • ปริญญาตรี
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • เคยศึกษา หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการโฆษณา
 • ปริญญาตรี
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
 • ปริญญาตรี

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Excellent level of spoken and written English
 • Good organization and admin skrills
 • Knowledge of MS Office

12-Oct-18

Salary negotiable

Applied