• มีความเป็นผู้นำสูง
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี

2 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Fluent in English (written and verbal)
 • Presentation and motivation skills
 • Service Mind

2 hours ago

 

Applied
 • Cost Control
 • Manufacturing Finance
 • SAP

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • A minimum of 5 years of related experiences
 • Experience in Safety for Manufacturing

2 hours ago

 

Applied
 • Knowledge and experiences in quality system
 • Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T)
 • Strong English communication skills

2 hours ago

 

Applied
 • Oversees and administers all inventory management
 • Problem Analysis for Material Operations issue
 • Windows applications, SAP and WMS is preferred

2 hours ago

 

Applied
 • Import
 • SAP
 • Customs, Free zone knowledge

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree
 • ผู้จัดการเขต
 • Area Manager

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Import-Export Customs Clearance CKD Parts
 • Temporary Import/Export parts into Customs Free
 • Coordinate with Shipping Line, Freight Forwarder

2 hours ago

 

Applied
 • Account Receivable
 • Vat
 • Account Payable

2 hours ago

 

Applied
 • Automotive
 • custom clearance
 • BOI official, IC

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Strong in communication skill
 • Illustrator / photoshop skill
 • Experience as Graphic designer

2 hours ago

 

Applied
 • HR Generalist
 • Good English Speaking
 • Employee Relations

2 hours ago

 

Applied
 • Prior experience in AS400 Program and RPG Program
 • Prior experience of Systems Analysis
 • Good command of English

2 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years of experience in after-sales
 • Experience in the automotive or truck industry
 • Good command of spoken and written English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Call Center
 • Customer Service
 • Customer Support

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล /อุตสาหการ
 • มีความสามารถในการดูแบบวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน
 • มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

2 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์บริหารงานบุคคล 5-10 ปี
 • เงินเดือน 70 K ขึ้นไป

2 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • ควบคุมและดูแลการปิดงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จบขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบริหารฝ่ายบัญชี อย่างต่ำ 5 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relation
 • Human Resouces
 • Employee Laws

2 hours ago

 

Applied
 • FYI Center, Nearby MRT QSNCC, 5 working days
 • Account Payable, AP, Account Receivable, AR
 • PND30, PND36, PND54, Withholding Tax, SAP

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2Yrs experience in BOI, Custom clearance
 • Knowledge in TAI, CAI regulation& declarations
 • Good English,Automotive industry is preferred

2 hours ago

 

Applied
 • 10 year in Logistic control
 • Bachelor degree / Master Degree
 • Management Milkrun

2 hours ago

 

Applied
 • Base in Singapore head office
 • Fluent in English & Thai
 • Automotive Experience.

2 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality/ Male - Female/ 28-40 years old
 • Min. 5 years exp. as Business Planning&Purchasing
 • Fluent in English&Japanese(N2 up) / 50-70K / Rama9

2 hours ago

 

Applied
 • customer service, planner, service
 • automotive technical knowledge
 • 30 K, Bangna, English skill

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality/ Male - Female/ 28-40 years old
 • Min. 5 years exp. as Business Planning&Purchasing
 • Fluent in English/ 50K or nego / Rama9

2 hours ago

 

Applied
 • Part Purchasing, Negotiate, Sourcing
 • Cost Breakdown analysis skill
 • English communication Skill, TOEIC score 550 up

2 hours ago

 

Applied
 • Engineer Logistics Automotive
 • Excellent in English communication
 • DCN Logistics Automotive parts Warehouse

2 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Law
 • Good communication skills.
 • Good command of both written and spoken English

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Good understanding of BOI.
 • Good understanding of Customs clearance

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting function
 • Good command of English language

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting & Finance
 • Month end closing
 • CPD License

2 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้าน IT
 • มีความรู้ด้าน IT และ Network
 • มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานประจำ, บริษัทมั่นคง, สวัสดิการดี
 • ทำงานอาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • เดินทางสะดวก (MRT, BTS, เรือ)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Satisfaction Marketing
 • The primary point of contact
 • Improve existing business intelligence tools

2 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ที่ปรึกษาการขาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ช่างเทคนิค
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ด้านช่างยนต์
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ที่ปรึกษาการบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • พนักงานล้างรถ
 • วุฒิการศึกษา ม.3.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ตำแหน่งงาน แม่บ้าน
 • วุฒิการศึกษา ม.3.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • พนักงานอะไหล่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years up experiences in coding and programing
 • Knowledge and experience in C#.NET or ASP.NET....
 • Knowledge about HTML, XML, CSS

2 hours ago

 

Applied
 • 7 years of experience in IT field
 • Good command of English
 • Good IT Database & Network knowledge

2 hours ago

 

Applied
 • Experienced / Veteran: Experience on engineering
 • Active attitude and eager to learn new things
 • Use CATIA V5 to manage data

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการประสานงานขาย

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี

2 hours ago

 

Applied