• ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ เกรดไม้ พิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ เกรดไม้ พิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

2 hours ago

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

2 hours ago

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

2 hours ago

 

Applied
 • secretary
 • administration
 • TOEIC

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in IT, SI or related vendors
 • Project Management Skill / Project Management tool
 • Manage the assigned projects to handover

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or National Higher Certificate
 • Service mind
 • Good Teamwork

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 5 years working experience at manager level
 • Good command of English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Solid background in marketing communications
 • Good experience of operating within CMS and CRM
 • Good command of English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3- 5 years working experience
 • Good command of English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Food Industry
 • Bachelor in Microbiology, Food Science, Biotech
 • Excellent English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 – 3 years of experience for officer
 • 3 – 5 years of experience for supervisor
 • 5 – 8 years of experience for manager

19 hours ago

 

Applied
 • มีรถยนต์ เพื่อใช้ในการเดินทาง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คใช้ส่งงาน

22 hours ago

 

Applied
 • Master/ Bachelor's degree in Engineering
 • Energy, MBA, or related
 • Experience at least 5 yrs

11-Dec-18

 

Applied
 • Experience 3-5 years of Administrative Services
 • Good command of English
 • Service-minded,Proactive

11-Dec-18

 

Applied
 • Degree in all related fields
 • Good skills in Excel abilities
 • Power pivot, Access, SQL knowledge

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor of Engineering in Mechanical, Electrical
 • Experience in Engineering / Maintenance role
 • Good English

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing Strategies and Category Management
 • Cost Improvement and Value Generation
 • Stakeholder Management

11-Dec-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Minimum of three (3) years’ experience
 • Good command in written and spoken English

11-Dec-18

 

Applied
 • Act as service solution provider
 • Good interpersonal & communication
 • Good command of English

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Customer Relation , Customer Service
 • Toeic Score 600 points

11-Dec-18

 

Applied
 • Master in Microbiology, Biotechnology, Biochemist
 • 5+ yrs in Laboratory / Food diagnostic / Research
 • Excellent English

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

11-Dec-18

 

Applied
 • Internal audit
 • Compliance
 • Continuous improvement

10-Dec-18

 

Applied
 • 3 yrs experience in regulatory affairs
 • Experience in Food Ingredients Additives Cosmetic
 • Good connections with FDA

10-Dec-18

 

Applied
 • Good personality
 • Good english skill in communication
 • good knowledge in real estate

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • medical
 • marketing
 • product manager

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

10-Dec-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาวิศวกรรมโยธาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

10-Dec-18

 

Applied
 • การจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ EIA
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี / ปริญญาโท
 • มีความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

10-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

10-Dec-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำและรักความก้าวหน้า
 • สร้างความั่นคงและเรียนรู้การทำธุรกิจ
 • มีความก้าวหน้าสูง

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Collect payments on past due invoices.
 • Print reports for management.
 • Good in MS. Excel – Pivot table

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree up
 • Not required Experience is viewed favorably
 • Good computer and typing skills

10-Dec-18

 

Applied