• ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม โบนัส พักร้อน 10 วัน ลากิจ 3 วัน ต่อปี
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:00 หยุดเสาร์อาทิตย์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการระบบบัญชี
 • จัดทำประมาณ(Forecast)งบกำไรขาดทุน
 • มีใบอนุญาต ผู้สอบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • Degree or Higher in Computer Science
 • 2-3 years’ experience in a Factory business
 • ERP or MRP experience will be plus

2 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years in data analysis, researcher or relate.
 • Communicate in Thai, English is clear.
 • Advance knowledge MS Excel.

2 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • secretary
 • Good personality
 • Excellent in English

2 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality only
 • B.Sc in Industrial Engineering
 • 3+ Years Experience in Manufacturing

2 hours ago

 

Applied
 • Have 5+ years experience in CR Management
 • Material Planning Scrutiny
 • New Packing size of existing products/customers

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated in Mechatronic or Industrial Engineer
 • Experience in Mechanical/Automotive/Food/Pharma
 • Have good communication skill

2 hours ago

 

Applied
 • Mold Engineer
 • Medical Devices
 • Lamphun

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

2 hours ago

 

Applied
 • เภสัชกร
 • ขึ้นทะเบียนยา
 • .

2 hours ago

 

Applied
 • experience more than 5-10 years.
 • People management skill
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering

2 hours ago

 

Applied
 • minimum of 3 years in sales environment
 • Critical Care products sales experience
 • The drive and passion of achieving sales targets

2 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years of selling experience
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • Good commercial practice in dealing with customer

2 hours ago

 

Applied
 • Regional Role
 • High visibility
 • Good career progression

2 hours ago

 

Applied
 • Medical Segment,development,turnover,IVD
 • In Vitro Diagnostic Device,Medical Technology,sale
 • Hospitals and Laboratories,Motivate ,customer

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีระดับคะแนน TOEIC ≥ 650

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • Develop & implement a compliance training
 • Background in legal, compliance, audit or law firm

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มาสายโรงงาน เครื่องดื่ม
 • ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated in Food Science or Science
 • Have experience in Pharmaceutical company
 • Have experience in production quality & procedure

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science.
 • Have an experience in drug regulatory affairs.
 • Have an experience in Pharmaceutical Manufacturing

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy is an advantage
 • Do process of the finished product license
 • Work alongside RA team and Sales & Marketing Team

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science
 • Have a Pharmacy License
 • Have experiences in Manufacturing is advantage

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานเป้นกะได้
 • มีทักษะการบริการลุกค้าที่ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • At least 2-3 years’ working experience in Digital
 • Related experience within the advertising industry
 • Excellent written and oral communication skills.

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Industrial Engineer
 • Able to use Simulation programming
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน-การธนาคาร
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy Science Major
 • Have an experience in Manufacturing
 • Have an experience in QA/ QMS/ GMP fields

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy major
 • 5+ years experience in production field
 • Can work well under pressure & timeline

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการแผนก หรือในงานบริหาร
 • ทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม ทั้งการพูด การเขียน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะในการนำเสนองาน
 • ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Photoshop, Illustrator

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร, กระบวนกร,
 • มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้

2 hours ago

 

Applied
 • Non Procurement Spend
 • Procurement and Project Management
 • Good Command in English Communication

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์
 • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female age not over 30 years
 • Bachelor ’s Degree in Accounting
 • At least 2 years experience

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

2 hours ago

 

Applied
 • Tracks and analyzes Brand/competitor performance
 • Bachelor’s degree
 • Demonstrated proficiency Microsoft Office product

2 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • ถ่ายวีดีโอ ภาพนิ่ง ได้อย่างสร้างสรรค์
 • คิด content ได้เอง

2 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-42 ปี บุคลิกภาพดี ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการขาย
 • ทำงานวันเสาร์ได้

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักในงานบริการ บุคลิกภาพดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความอดทนเเละมีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์งานด้านการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์, สามารถรับแรงกดดันได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy
 • 3-5 years’ experience in Medical Representative
 • High responsibility, service-minded

2 hours ago

 

Applied
 • Human Resources Manager, Pharmaceutical company
 • 5 years of managerial experience in HR functions
 • Leadership team, hands-on experience, Good English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fertility & Endocrinology
 • Bachelor’s degree in Pharmacy, Science
 • Exp in pharmaceutical industry "specialty care"

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fertility & Endocrinology
 • Bachelor’s degree in Pharmacy, Science
 • Exp in pharmaceutical industry "specialty care"

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical Device
 • Service Engineer
 • Device installation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/ Master’s Degree in Accounting/ Finanance
 • Minimum of 5-8 years of working experience
 • Good command of spoken and written English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing or Science Degree
 • At least 5 years of experience
 • Good command in English

2 hours ago

 

Applied