• มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีความสนใจทางด้านการขาย มีความอดทนและพยายาม
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคอีสาน

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคนิคการ
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคกลาง
 • ดำเนินการขายให้ได้ตามเป้าในแต่ละเดือนและไตรมาศ

1 hour ago

 

Applied
 • 80KB - 120KB
 • CBD Area
 • Medical Device

1 hour ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมอย่างน้อย 8 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแว่นตาและผลิตภัณฑ์ด้านสายต

1 hour ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำเรื่องเอกสารต่าง ๆ จัดพิมพ์เอกสาร
 • ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์
 • ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หาลูกค้า
 • มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว

1 hour ago

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์
 • ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หาลูกค้า
 • มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว

1 hour ago

 

Applied
 • Salary negotiable above the industrial standard
 • Male/Female, age between 30-38 years old
 • Opportunity to go for oversea training

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน แก้ปัญหาได้ดี
 • งานประจำ
 • ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ หยุด ส-อ และนักขัตฤกษ์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors of Pharmacy, Science or related field.
 • Have own cars.
 • Pharmaceutical sales experience

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pharmaceutical
 • QC, QA, Safety
 • Chemical Science

7 hours ago

 

Applied
 • Ensuring that security policies and procedures
 • Ensuring that the company‘s internal security
 • Minimum relevant work experience of 3 years

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in the Health Sciences, e.g. Pharmacy
 • Public Health background would be in advantage
 • Yr(s) of Exp 5 years experience

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in science or related field
 • Minimum of 2 – 5 years in selling laboratory equip
 • has experience working in private company

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in related field.
 • Having sales experience (medical product)
 • Be energetic, Strive to achievement and diligent.

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or High in Business Admin
 • Able to master computer and use type writer
 • Minimum of 2 years in working

7 hours ago

 

Applied
 • Male
 • Bachelor Degree in Electronic (medical equipment)
 • Minimum of 2 years in working

7 hours ago

 

Applied
 • Thai national, age between 24-34 years
 • Degree in Science or related field
 • 2 years’ experience in QC or QA

7 hours ago

 

Applied
 • Thai national, age between 25 - 35 years
 • degree in Engineering (IE, ME, EE, Instrument)
 • 3 years’ experience in Quality Engineering

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years of work experience
 • Responsible for maximize sales on focused products
 • Bachelor of Science in Medical Technology

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle Project/New Product Development
 • Degree in Pharmacy, Exp. in Nutrition product
 • Multi - task Skill, Result oriented, Energetic

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Word ได้
 • มีประสบการณ์งานในฝ่ายบัญชีหรือการเงิน

7 hours ago

 

Applied
 • Purchasing, Procurement, Buying, Purchaser
 • Buyer, Manufacturing, Pharmaceutical, Chemistry
 • SAP, MRP, ERP

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical or Medical
 • 1 year experience in hospital sales
 • Strong interpersonal and selling skills

7 hours ago

 

Applied
 • Packaging, Packing, Chemical, Pharmaceutical, Food
 • Production Process, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Industry, Food Science, Pakaging Process

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5yr working experience in medical device
 • Be able to travel extensively in SEA up to 60%
 • Fluent in English is a must

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/Supply Chain
 • Provide support in operational analysis and report
 • 2-3 years of relevant experiences

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Pharmacy
 • At least 2 years’ experience of Product Manager
 • Comprehensive industry knowledge.

7 hours ago

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีระดับคะแนน TOEIC ≥ 650

7 hours ago

 

Applied
 • videoeditor
 • editor
 • video editor

7 hours ago

 

Applied
 • Female
 • 25-30 year
 • Bachelor Degree

7 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in managing Production.
 • Fluent in spoken and written English.
 • Strong interpersonal and communication skills,

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 yrs experience Audit with ERP system
 • Good command of English (prefer TOEIC >550)
 • Knowledge of internal controls, risk assessment

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • website
 • developer
 • web developer

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สัตวบาล
 • มีบุคคลและแบงค์การันตีค้ำประกัน
 • ทำงานหยุด วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 40 -50 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • At least 10 years of experience in handling

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC Score 450
 • Able to work overtime, weekends and shifts
 • Proficient in Microsoft Word, PowerPoint and Excel

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience
 • Knowledge of other languages is a plus
 • Mid level position

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • Minimum 7 years’ relevant IT experience
 • Excellent customer service skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for multinational scientific instrument
 • At least 3 years’ experience in technical sales
 • Excels in fast –paced, competitive environment

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านBusiness developmentมาก่อน
 • ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีลูกหนี้ 3 ปีขึ้นไป
 • วันเวลาปฎิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied