• สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานมีความท้าทาย
 • หากมีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานมีความท้าทาย
 • หากมีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent in translation skill
 • Travel opportunities
 • Meeting people, learning issues, never dull.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IMC Mareting and Omni Channel strategy
 • Japanese fashion and beauty
 • New business model with modernize management team

12 hours ago

 

Applied
 • English Language Editor
 • Native English speaker or non-native English speak
 • English Teacher

12 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ X Code, Swift, Object

12 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced , printing graphics design
 • Strength Artpro, Photoshop or, illustrator
 • At least 1 years experienced

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of working experience
 • Able to communicate in English
 • how to do the marketing on social media.

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถด้านการสื่อสารในระดับดีมาก
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ยอดขาย

12 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • CIA

12 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • สวัสดิการ Ais
 • โบนัส/ปรับเงินเดือนทุกปี
 • ความคิด และอิสระในการทำงาน

12 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบ - ดีไซน์ ป้าย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานออกแบบดีไซน์ได้

12 hours ago

 

Applied
 • content online, social media, info graphic
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • โบนัสประจำปี

12 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years for senior level and 4 years for manager
 • brand awareness and build a good image
 • Excellent in English and Thai communication.

12 hours ago

 

Applied
 • Account Manager
 • Marketing Campaign
 • Marketing Communication, Promotion, Event

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluency in English
 • Good knowledge of social media
 • Ability to write compelling content

12 hours ago

 

Applied
 • Flexible working schedule
 • International, fun, exciting work environment
 • Great career mobility, personal growth potential

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Overall 5+ yrs in content, digital, TV industry
 • 3-4+ yrs in content acquisition/partnerships
 • Passion in TV content

12 hours ago

 

Applied
 • Screen Printing, Pad Printing
 • Premium Gifts
 • Logistic and Packaging

18-Feb-20

 

Applied
 • digital touch point
 • Google analytics background
 • Optimize SEO

18-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ตัดต่อ วิดิโอ
 • VDO Editting

18-Feb-20

 

Applied
 • Provides English gist translations
 • Administers team daily/monthly reports
 • Checks daily English headlines for errors

18-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ
 • Marketing
 • Economic, Business Development, Strategic

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านการขายสื่อโฆษณา อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดเก่ง สามารถเข้ากับผู้อื่นได้

18-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่
 • Illustrator/Photoshop/ และโปรแกรมอื่นๆ

18-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์
 • งานขายสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์
 • Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ

18-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Contact printing and graphic design clients
 • Source suppliers and create production schedule
 • Create and follow social media marketing strategy

18-Feb-20

THB16k - 20k /month

Applied
 • ใบอนุญาตทนายความ
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี

18-Feb-20

 

Applied
 • 1 year experience
 • Account executive
 • Good communication and negotiation skills

18-Feb-20

 

Applied
 • 5+ yrs Sales for Automotive or Advertising Agency
 • Age between 35 - 45 years old
 • Excellent English / Strong Management Skill

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถด้านงานดีไซน์ (จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ)
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ชอบเล่น Social Media ชอบอ่านนิยาย มีใจรักงานบริการ

18-Feb-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • SEO / SEM
 • Google ADS
 • Good Command of English

18-Feb-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • ดูแลประสานงานฝ่ายขาย
 • ทำใบเสนอราคา จัดส่งรายงานการขายสินค้า
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถออกแบบงานพิมพ์และเว็บไซค์ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม In design, Photoshop, Illustrator
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

18-Feb-20

 

Applied
 • 2 years Admin and HR experience
 • Providing Admin and HR support
 • Multitasking skill, problem solving skills

18-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP, MySql Database, HTML
 • มีความรู้พร้อมพัฒนาเว็บแบบ Responsive, Mobile Site

18-Feb-20

 

Applied
 • ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์
 • งานขายสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์
 • Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ

17-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิม.6 ขึ้นไป อายุ18-28 ปีไม่จำกัดสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีความคล่องตััวในการทำงาน
 • สามารถทำงานได้ทั้ง 4 วัน

17-Feb-20

 

Applied
 • พัฒนา, แก้ไข Software ในระบบงาน ERP สำหรับอุตสาหกร
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • พัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C#

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Digital marketing / Business Development
 • Search Engin Marketing / SEO / SEM
 • Googel Ads / Web marketing

17-Feb-20

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ในเรื่องการเงิน และทักษะในการวิเคราะห์
 • มีความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่
 • มีกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

17-Feb-20

 

Applied
 • English proficiency
 • Photoshop
 • Bachelor’s Degree

17-Feb-20

 

Applied
 • Manage and oversee social media content
 • At least 3 years direct experience
 • Must be social media fanatic and passionate

17-Feb-20

 

Applied
 • Broadcast Media Business
 • Online Editor
 • News experience

17-Feb-20

 

Applied
 • experiences in marketing, Advertisement Agency
 • Good command of English, UnderstandJapanese cuture
 • Market Research, Presentation

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ libraries ต่างๆ
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

17-Feb-20

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied