• ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานตามขั้นตอนแผนกขาย
 • จัดหาผู้เช่ารายใหม่จากภายนอก
 • ดูและงานส่งเสริมการจตลาด

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางพิเศษ
 • Structure Engineer

8 hours ago

 

Applied
 • Ground Services
 • airport operations
 • 8 years of experience in airport operations

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing the effectiveness of safety data
 • Safety Data Analyst
 • Safety Management Systems

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in IT or any filed
 • Strong Experience in iOS application development
 • Knowledge of XML, JSON, Framework,Core Data

11 hours ago

 

Applied
 • Reliability data
 • Develop and coordinate the reliability analysis pr
 • Data Analysis

11 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 1 ปีขึ้นไปทางด้านจัดการระบบฐานข้อมูล
 • ริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเป็นทีม, ชอบที่จะเรียนรุ้สิ่งใหม่ๆ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 ปีขึ้นไปทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจในการให้บริการสนับสนุน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • 1-3 ปี ทางด้านการตรวจสอบภายใน หรือควบคุมงบประมาณ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ติดต่อประสานงานได้

11 hours ago

 

Applied
 • อายุงานไม่ต่ำกว่า 7 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาโทขึ้นไปสาขาบัญชีการเงิน
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / มีภาวะผู้นำ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน hrd 5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิป.โท วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี กฎหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านงานกำกับดูแล
 • มีความรู้เรื่องกฎระเบียบ กลต.

11 hours ago

 

Applied
 • Financial Planning & Investment Analyst
 • Male or Female, age 28-35 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting,Finance

11 hours ago

 

Applied
 • ทำข่าวประชาสัมพันธ์ เน้นเขียนข่าวงานประชาสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์/ศิลปกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-7 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 5 years in full loop of Accounting
 • Knowledge of SAP B1 will be added advantage

17-Oct-18

 

Applied
 • Able to work under pressure
 • Good human relation and high sense of responsibili
 • Work well individually or as part of a team

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Background in aviation field
 • Excellent command in English

17-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in business
 • 3 - 5 years experience in airlines business
 • Good command in English

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ : ไม่น้อยกว่า 40 ปี เพศ : หญิง / ชาย
 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขา การบัญชี การเงิน
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องถิ่นได้

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบ
 • เข้าอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในขั้นต้น
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

17-Oct-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Manager Cargo Operations
 • Cargo Operations
 • Cargo

17-Oct-18

 

Applied
 • Safety
 • Occupational Safety and Health
 • Officer - Occupational Safety and Health

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างหาง/ช่างยาง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Intl Sales Executive
 • salaries + Individual and team bonus unlimited
 • Previous call center experience needed

16-Oct-18

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • 3 years experiences for Japanese Interpreter
 • Proficient for Japanese and English languages
 • Able to travel domestic and international branches

16-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor degree in IT or any filed
 • Work per shift 4 x 3 per weeks (12 Hours)
 • Knowledge in Hardware, Software, Network and IT

16-Oct-18

 

Applied
 • 7 Years of working experience in social media
 • Knowledge of web design & development, SEM and SEO
 • Fluent in English and Thai

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Support
 • เจ้าหน้าที่ไอทีซัพพอร์ต
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการ

16-Oct-18

 

Applied
 • Opportunity to work in International Environment
 • Fast Career Development
 • Competitive Compensation and Benefits Package

16-Oct-18

 

Applied
 • Sales Department
 • Salary Negaotiable
 • Good command in English

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา :ระดับปริญญาตรี สาขา สาขาคอมพิวเตอร์
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป

16-Oct-18

 

Applied
 • 5+ yrs exp. in government affairs/policy developme
 • Have exp. in Corporate affairs government bodies
 • Strong organization skills and detail oriented

15-Oct-18

 

Applied
 • Planning and scheduling for pilot
 • Coordination with Other Departments
 • Report the ground training

15-Oct-18

 

Applied
 • Great Benefit and Welfares
 • High Standard Company
 • Career Advacement

15-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years experience in HR field
 • Understand recruitment process
 • Able to travel when it is required

15-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • · Ability to work independently
 • work at SVP Airport
 • · Able to travel as when it is required

15-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Ability to work independently
 • Work at SVP Airport
 • Able to travel as when it is required

15-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop training materials and PowerPoint
 • Conduct Ground Support Equipment Training classes
 • - Record and keep data of all completed course

15-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting or Finance
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting
 • knowledgeable in Thai rules (accounting and tax)

15-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Proficiency in Excel and Word
 • Good English skills

15-Oct-18

 

Applied
 • University graduate bachelor degree in Law
 • Minimum of 3 years legal working experiences
 • Experienced working at foreign company

15-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด,บริหาร
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความคิดสร้างสรรค์

15-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • 4-8 yrs exp. in Digital Creative Industry, Agency
 • Excellent in Adobe Creative Suite Products
 • Good command in English

15-Oct-18

 

Applied
 • 7 years of experience in accounting & finance
 • Strong analytical and corporate finance
 • Excellent communication skills

15-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • experienced in airline ancillary revenue
 • Excellent command both Thai and English
 • Be able to analyze complex data and predict trends

15-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Law or above
 • Solid knowledge in Labor & Business Law
 • Conduct investigation, propose disciplinary action

12-Oct-18

Salary negotiable

Applied