• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สิทธิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี

1 min ago

Salary negotiable

Applied
 • Directs quality assurance operations for the plant
 • Develops and control quality programs.
 • Monitoring of supplier complaints.

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Foreigner welcome.
 • CNC Maintenance skill.
 • HAAS CNC Maintenance.

5 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • recruit

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

48 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / Electrical Engineering
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

57 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

57 mins ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

57 mins ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • ช่างเขียนแบบไฟฟ้า

57 mins ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ปริญญาตรี / Electrical Engineering,Computer
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

58 mins ago

 

Applied
 • Male or Female age 23 - 25 years old.
 • Bachelor’s degree in any related fields.
 • Experience in Training Management function.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22 - 27 years old
 • degree in Production, Mechanical, Industrial
 • TOEIC Score at least 400 points

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Female age 30 years old up.
 • Bachelor’s degree in any related fields.
 • Experience in HR Planning function.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีรายรับ/รายจ่าย
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in related filed
 • Experience in Production 5-7 years in Supervisor
 • Leadership skill and good communication

1 hour ago

 

Applied
 • Master's degree in Human Resources
 • Strong coaching/mentoring skills
 • Strong in computer skills i.e. MS Office

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering Plastic 1-3 year of experience
 • Leadership is high
 • Strong analytical skills and data-driven thinking

4 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Exp. in sourcing, selecting & purchasing raw mat.
 • Metal, stainless, Aluminium sourcing is desirable
 • Managing with supplier to meet Act or regulations.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent motivational and leadership skills
 • Have good experience in logistics and supply chain
 • Strong communication and interpersonal skills

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, พอลิเมอร์
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำยาง
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำยาง

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in field sales of Consumer Product.
 • Excellent negotiation & communication skill.
 • Result oriented and proactive.

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Human Resources
 • Outstanding interpersonal relationship building.
 • Good written and spoken communication skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New Graduate are welcome!
 • FMCG Product design
 • Work with Passion

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 4 years experience
 • Good command in spoken and written English
 • Bachelor degree, equivalent experience or higher

4 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of EXP in Training&Development
 • Good command of written and spoken English
 • Outstanding of communication & interpersonal skill

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electronic, Electrical or Mechanical
 • Strong project management skill
 • Experience in tooling equipment and process design

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและ BOI เป็นอย่างดี
 • วุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35- 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5-8 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่่อสาร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing Tesco and Big C accounts
 • Experience in trade marketing
 • Good command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • To control Nidec's supplier quality system
 • 0-2years experience in engineering or electronics

4 hours ago

 

Applied
 • Manage Product & Brand Marketing
 • Manage Media Plan and Advertising campaigns
 • Drive product brand and portfolio

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in engineering more than 10 years
 • Experience in HDD Manufacturing
 • Good command in English

4 hours ago

 

Applied
 • Pressure vessel design as per ASME code
 • At least 5 years in product design
 • Require managerial skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of sales or customer service
 • Male/Female Age 28-40 Years
 • Degree in Engineering, Science, or related field

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical
 • Experience in Production engineer

4 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Experience in Production Control and Production

4 hours ago

 

Applied
 • Male or Female
 • 1- 5 years experience in Sales Automotive market
 • Degree or higher in Marketing, Business

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New Product Development
 • Regional Marketing
 • Project Manager

4 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience Tool & Design Product, Improvem
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • knowledge in 5S, KAIZEN, Six Sigma, SPC, QC 7

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years relevant sales and marketing experiences
 • 5 years relevant sales and marketing experiences
 • Degree or higher preferably in Business Admin

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Experience in Scientific Products
 • Excellent Communication in English
 • Work from Home, Flexible Working

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 1-4 years experience in Export sales and Marketing
 • Japanese language level 2 or above

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production coordinator
 • Manufacturing / Automotive
 • Location: Rayong

4 hours ago

 

Applied
 • จบ ป.ตรี สาขาการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • รายได้ต่อเดือน 23,000-30,000

4 hours ago

 

Applied
 • Strong Financial analysis
 • Good English communications
 • Automotive experience

4 hours ago

 

Applied
 • Min 6 years of experience in logistics/shipping
 • At least 4 years of experience in BOI
 • European MNC

4 hours ago

 

Applied