• ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา /สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ Auto-cad เขียนแบบ

22 mins ago

 

Applied
 • Degree in HRM or any related field.
 • Knowledge of HR payroll, Visa work permit
 • Support compensations & benefits and assigned

5 hours ago

 

Applied
 • Data Analyst Manager - Work with Google products
 • Google Analytics, Google Tag Manager, Data Studio
 • 3 years in Digital Marketing, E-commerce, and Data

5 hours ago

 

Applied
 • การตลาด
 • Headhunter
 • Toeic 550 Up

5 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Minimum 2 years experience in JavaScript
 • Salary up to 100k!
 • Central Bangkok, next to BTS/MRT

5 hours ago

THB45k - 120k /month

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • 0-3 years’ experience in design work
 • Registered Thai Professional license

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst ( IT / Technology )
 • Passionate Team in a Boutique Consulting Firm
 • Attractive Compensation & Career Development

24-May-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

24-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • Entry Level
 • Full Time
 • Working day : Monday - Friday

24-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Entry-Level
 • Full time
 • Working day : Monday - Friday

24-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

23-May-20

 

Applied
 • Test, implement and document BI systems
 • Build predictive models and machine-learning
 • Analyze big data to discover trends and patterns

23-May-20

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance/Banking, Econ
 • work near BTS saladang
 • Excellent written and spoken English

23-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Legal
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายส่วนคดี
 • Legal Manager

23-May-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22-May-20

 

Applied
 • ค่าคอมมิชชั่น (ตามโครงการ)
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ

22-May-20

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ทำงานรอบคอบ และงานมีคุณภาพ เสร็จตามเวลาที่กำหนด

22-May-20

 

Applied
 • Developer
 • IT Application Developer
 • Application Developer

22-May-20

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • MBA or Master's Degree in Management
 • Excellent analytical and presentation skills
 • Pleasant personality, well-organized

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Be part of an exciting software startup.
 • Develop your skills with the latest frameworks.
 • 5 days a week, attractive employment package.

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Direct experiences in call center
 • Good English communication
 • Background in Team Lead, Supervisor or Management

22-May-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Have experience <20 years in Contract reviews
 • Thai Nationality only
 • Have competent planing and organixing skills

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • experience 15years in constructioin management
 • Railway project
 • Knowledgeable in installation and service process

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • using Primavera software
 • Have experience in MRT, Railway project
 • Good English skill

22-May-20

 

Applied
 • Experience in data driven environment
 • Business Acumen & Hands-on (end-to-end delivery)
 • Technical requirements and enterprise architecture

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Able to analyse data or planning strategy
 • Excellent in Japanese (JLPT N2 up) and English
 • Experience in consulting is an advantage

21-May-20

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Corporate Strategy,วางแผนธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ
 • คิด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ประสานงาน สื่อสารได้ดี
 • วิเคราะห์กำกับธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การวางแผน

21-May-20

 

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน ด้านการตลาด
 • มีคนคอยแนะนำ ฝึกสอน เสมือนทำงานจริง
 • หาประสบการณ์ก่อนการทำงานจริงทางด้านการตลาด

21-May-20

 

Applied
 • เลขานุการ
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด และฟังภาษาอังกฤษพอใช้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-May-20

 

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน ด้านธุรการ
 • มีคนคอยแนะนำ ฝึกสอน เสมือนทำงานจริง
 • หาประสบการณ์ก่อนการทำงานจริงทางด้านธุรการ

21-May-20

 

Applied
 • Direct Experience in Customer Service Operation
 • Excellent Command in English
 • Large scale management skill

21-May-20

 

Applied
 • บัญชี
 • Accounting
 • บัญชีการเงิน

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Sales Information Technology
 • Security Product IT Sales
 • Sales Manager IT

21-May-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experience working with AWS technology RDS, CI/CD,
 • Experience with Vue.js, Angular, or React.
 • Advanced knowledge of Laravel/PHP & MySQL

21-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS, J query
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้รับแรงกดดันได้ดี
 • Location: BTS Huaykwang

21-May-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Experience 1-3 years and above in related fields
 • Interest in coordination and administration
 • Fluent command of both Thai and English

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
 • ดูแลจ่ายอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

21-May-20

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องมือ
 • ปวช./ปวส. สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง , อีเล็กทรอนิกส์
 • สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงและพื้นราบ

21-May-20

 

Applied
 • Strong IFM experience, manufacturing environment
 • Strong leadership and interpersonal skills
 • Maintenance of a good relationship with the client

21-May-20

 

Applied
 • Business Development Manager
 • Forex industry
 • Salary : 50,000

21-May-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 8 years of professional experience in management
 • 3 years of experience working in Asia
 • Bachelor’s degree or higher in the energy field

21-May-20

 

Applied
 • To analyse market and different market segment
 • To reach out to new customers
 • To develop business for polymers

21-May-20

 

Applied
 • Fast-paced regional E-commerce enabler,FMCG,brands
 • 1-3 years account management experience preferred
 • Competitive package salary, performance based

20-May-20

 

Applied
 • Rama 3
 • 30-40K
 • Business Consulting

20-May-20

 

Applied
 • Master Degree in Statistics / Economic
 • 1-5 years’ experience in Business
 • Pleasant personality, well-organized

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Brand Strategy, Marketing Plan
 • Strong logical thinking and creativity
 • Work Location : Near BTS

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Passionate about sales and consumer business
 • Highly goal driven
 • Ability to communicate with people at different

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการขาย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่

20-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ
 • ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์งานขายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี

20-May-20

 

Applied