• ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

26 mins ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

26 mins ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

26 mins ago

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

27 mins ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด
 • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงานไม่ต่ำกว่า 3ปี

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 8 years of experience in accounting
 • At least 3 years of experience in management
 • Good command of English and computer programs

37 mins ago

 

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

43 mins ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Pricing
 • Portfolio Analyst
 • Motor product

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Top Level IT Management
 • International Insurance Company
 • Drive Digital Transformation

1 hour ago

Above THB160k /month

Applied
 • Marketing of Non-Life Insurance business
 • Outgoing person
 • Good command in English

1 hour ago

 

Applied
 • 7 Years experience in Business Process Improvement
 • Insurance Background
 • Problem solving and project management skills

5 hours ago

 

Applied
 • Business Transformation
 • Information System
 • Insurance

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • 5 years in Internal Audit and/or External Audit
 • Review working papers of audit team

5 hours ago

 

Applied
 • Application Development
 • Software development and Support
 • In-house and Outsourced Application Development

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาและจัดการกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 • ทำการปรับปรุงกับโซเชียลมีเดีย
 • วางแผนและควบคุมงบประมาณของการตลาดดิจิทัล

5 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in any field
 • Excellent organizational and time-management skill
 • Speak and read English well

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • experiences in risk management non life insurance
 • Proficient in Microsoft Office and English

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in English or related field.
 • Good computer skills (MS Office)
 • Good command of English Skills

5 hours ago

 

Applied
 • A University degree
 • At least 3 years’ experience
 • Proficient in the use of Microsoft office softwa

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory Report
 • Financial Reporting
 • จัดทำรายงานทางการเงินอื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handing coaching to agency staff and sales officer
 • Good knowledge of insurance and related
 • 3-5 years’ experience in insurance business

5 hours ago

 

Applied
 • Coordinate and support sales activities.
 • Support sales report and any assigned report.
 • 3-5 years’ experience in insurance business.

5 hours ago

 

Applied
 • Overall Marketing Management
 • Life Insurance
 • Strong in Financial & Analytic Skills

5 hours ago

 

Applied
 • Prepare, filing policy wordings and premium rates
 • Design and develop new product packages
 • Research product in international, domestic market

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and monitor market situation
 • market trend and competitors’ movement
 • Initiate marketing strategies

5 hours ago

 

Applied
 • 0-2 years of health insurance
 • A Bachelor’s degree in any field
 • Strong sales performance

5 hours ago

 

Applied
 • Global Insurance Company
 • Senior Management Role
 • Digital Projects

10 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • Compliance & Risk Management experience
 • Asset Management experience
 • Thai National with good English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in ALM, Financial Risk or Actuarial
 • 5 years Insurance experience
 • Thai National with good English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years of working experience
 • Excellent communication skill in English&Thai
 • Autonomous & Excellent knowledge in MS Office

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Customer Satisfaction/ Support
 • Insurance

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • corporate communication
 • ืinsurance experience
 • Digital marketing

10 hours ago

 

Applied
 • 5 - 10 years in Call center
 • managing day to day performance of call center
 • coaching and leading call center representatives

10 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years of working experience
 • Excellent communication skill in English&Thai
 • Autonomous & Excellent knowledge in MS Office

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Over 7 years of working experience in insurance
 • Expertise in A&H or Travel insurance underwriting
 • 3-5 years of experience in Travel

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • support งานออกกรมธรรม์ รับผิดชอบการ registration
 • รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้าจัดพิมพ์ส่งกธออกกรณีกลับ
 • scan และจัดเก็บใบตอบรับ บันทึกข้อมูลในระบบ จัดทำรา

10 hours ago

 

Applied
 • 7-10 years experience in software testing
 • Experiences in automate or performance testing
 • Experiences in CMMI is preferred

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree
 • At least 8 years’ experience
 • Communications

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SOAP,REST,JSON,XML
 • Java programmer,PHP,Software,JAVA Script
 • Angular JS, ionic framework,Android,iOS

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CPA certification is preferred
 • 5-8 years working experience accounting management
 • IFRS17

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in claim management
 • Identifying suspicious or potentially fraudulent
 • Insurance

10 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in Human Resources Development
 • Having experience in Insurance
 • 5 years’ experience in OD Department

10 hours ago

 

Applied
 • Software Development Manager
 • Java
 • Insurance Industry

10 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • SQL Server 2008 & 2012
 • Oracle Database
 • IIS, Microsoft Servers Product, and Citrix

10 hours ago

 

Applied
 • Sales, Marketing, and BD - At Least 1 Year
 • Experience in an Insurance, Finance Broker
 • English - Close to Native Speaker

10 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • At least 7 years of working experience in ALM
 • Financial Risk Management
 • Experienced in actuarial is preferred

10 hours ago

Salary negotiable

Applied